Shrnutí z konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje

Česká asociace odpadového hospodářství spolupořádala s Unií zaměstnavatelských svazů a s dalšími partnery v druhé půli října konferenci Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje. Zde přinášíme stručný souhrn diskutovaných bodů a pod textem článku také několik fotografií z této konference.

 

Pod záštitou premiéra a obou resortů

První část akce, nad níž převzal záštitu předseda vlády Bohuslav Sobotka, byla věnována vystoupením odborníků na energetiku a na nakládání s odpady. Postoje za ministerstvo průmyslu a obchodu zde přítomným přednesl sám ministr Jan Mládek. Ministerstvo životního prostředí v úvodním bloku zastupoval náměstek Vladimír Mana. Mezi dopoledními prezentacemi si pozornost získalo také vystoupení Karla Ferschmanna, předsedy Skupiny pro životní prostředí Sdružení místních samospráv a starosty Němčovic, který mluvil o nakládání s odpady z pohledu obcí. V druhé části se o tématech diskutovalo v rámci tzv. kulatých stolů.

 

Odpady i šetrná energetika

Starosta Karel Ferschmann shrnul praktické problémy, se kterými se obce v rámci odpadového hospodářství potýkají. Často nemívají rovnocennou pozici ve vyjednávání s kolektivními systémy, či autorizovanou obalovou společností. Pan starosta zde přečetl také stanovisko antimonopolního úřadu (ÚOHS), které obsahovalo výzvu pro MŽP, aby byl dosavadní uzavřený netržní systém změněn. Řada obcí také upozorňuje na problémy, které může přinést možná budoucí orientace odpadového hospodářství na nejnákladnější technologie. Obce, s ohledem na své možnosti, musí realisticky posuzovat možné budoucí zvýšené náklady odpadového systému, neboť to jsou právě ony, kdo významnou část těchto služeb platí.

Energetice se na konferenci věnovali Martin Písecký z ministerstva průmyslu a obchodu, který mluvil o chytrých sítích, Jan Baláč ze společnosti ČEZ ESCO, který přednášel o decentralizované energetice, a Karel Srdečný z firmy EkoWATT, který představil možnosti úspor u budov a provozoven. Skutečně velmi zajímavou prezentaci k možnému budoucímu vývoji energetiky a decentralizaci zdrojů měl Michal Šnobr z J&T Banky.  Plány ministerstva životního prostředí k odpadovému hospodářství představil Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů. Jan Habart ze sdružení CZ Biom pak obě témata propojil svou prezentací o energetickém využití odpadu v bioplynových stanicích.

 

Otevřená diskuze k důležitým otázkám

Druhá část konference byla věnována dvěma tzv. kulatým stolům, kde do debaty s odborníky v panelu mohli vstoupit také samotní návštěvníci konference svými příspěvky, či dotazy. U prvního kulatého stolu probíhala diskuze na téma šetrná energetika, kde probíranými tématy byly současné trendy v energetice, tedy chytré sítě, decentralizace energetiky, a potenciál a stabilizace obnovitelných zdrojů.

 

Debata k nákladům obcí, k navýšení poplatků i k oběhovému hospodářství

V rámci druhého kulatého stolu byla diskutována problematika odpadů. Konkrétně postavení obcí ve vztahu ke kolektivním systémům a AOS, budoucnost odpadového hospodářství, nová legislativa a pohled obcí na odpadové hospodářství v souvislosti s možnými budoucími náklady. V rámci panelu byly zastoupeny hned tři odpadové asociace, a to Spolek veřejně prospěšných služeb, zastoupený Richardem Blahutem, Svaz průmyslu druhotných surovin, zastoupený Petrem Šulcem a Česká asociace odpadového hospodářství, zastoupená Petrem Havelkou. Mimo jiné byla v rámci diskuze s ministerstvem životního prostředí, zastoupeném Jaromírem Manhartem, otevřena i otázka možné budoucí výše skládkovacích poplatků.

Odpadové asociace se shodly, že určité navýšení poplatku je možné a může pomoci ještě rychlejšímu odklonu využitelných odpadů ze skládek. Na druhou stranu by se nemělo jednat o navýšení skokové či násobné. V tomto směru i zde opakovaně padl argument, že náklady ponesou z velké části obce a občané, a proto je třeba hledat cestu přiměřeně nízkého navýšení, tedy cestu sociálně únosnou. Odpadové asociace se rovněž shodly na zásadní důležitosti nového evropského balíčku k oběhovému hospodářství, který má zajistit zejména větší orientaci na třídění odpadů, recyklaci a nakládání s odpady jako se zdroji surovin pro další výrobu.

Byly zde uvedeny i příklady ze zahraničí, kde pro efektivní nastoupení cesty odklonu odpadů ze skládek směrem k vyššímu třídění, zpracování odpadů a recyklaci, postačilo navýšení skládkovacího poplatku na cca 700 Kč (viz Polsko). Pokud by však ČR chtěla své odpadové hospodářství orientovat například na cestu výstavby nových spaloven, pak by bylo nezbytné poplatek zvýšit násobně více.

 

Vyhlášení soutěže a další ročník

Během  konference byl vyhlášen 1. Ročník celostátní soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ pořádané  MPO ČR a Svazem  průmyslu druhotných surovin ČR s cílem podpory inovativních projektů  využívání  druhotných surovin. 

Pořadatelé konference, v návaznosti na kladné ohlasy a pozitivní zpětnou vazbu ze strany návštěvníků konference, začínají již nyní připravovat další ročník této odborné akce, kde svůj prostor k vyjádření a otevřené diskuzi dostávají rovněž samotní návštěvníci konference.

 

Pro informaci o dalších bodech programu a všech přednášejících je zde k dispozici finální program konference:    odkaz

Pod textem článku je rovněž několik fotografií z proběhlé konference.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

 

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..