Videoprezentace: třídění, rizika povinných záloh, závazné cíle. Potřebujeme revoluci nebo evoluci?

V rámci Svazu průmyslu a dopravy České republiky proběhl zajímavý seminář k problematice možného zavedení povinných záloh na PET lahve a na hliníkové plechovky. Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství se ve své prezentaci zaměřil na fakt, že Česká republika musí splnit mnohem více cílů z balíčku oběhového hospodářství, než jen cíle k PET lahvím, tedy těm nejlépe vytříditelných a nejlépe recyklovatelným složkám komunálních odpadů.

Záznam videoprezentace Petra Havelky s názvem - "Stávající systém dokáže splnit legislativní cíle k PET i plechovkám, povinné zálohy naopak mohou působit proti možnému splnění cílů oběhového balíčku jako celku" je k dispozici zde:

 

Česká republika je povinna splnit všechny stanovené cíle týkající se oběhového hospodářství. Většina evropských cílů se přitom vztahuje ke komunálním odpadům. Je proto logické, že významnou roli v zajištění možného splnění cílů dlouhodobě hrají obce a města, tedy producenti komunálních odpadů.

Obce v posledních dvaceti letech investovaly spolu se svozovými a zpracovatelskými firmami velké prostředky do vybudování kvalitního a efektivního systému třídění obalových a komunálních odpadů. Výsledky trídění, kterými se Česká republika může pochlubit, patří k jedněm z nejlepších v EU. Například v oblasti sběru aktuálně často mediálně zmiňovaných PET lahví, dokážeme stávajícím systémem podle dat státu vytřídit celých 8 lahví z 10 uvedených na trh. Do roku 2029 máme být schopni navýšit tuto účinnost sběru o jednu lahev, tedy na 9 lahví z 10. Pro příklad, taková Francie svým systémem tříděného sběru dokáže sebrat 2 lahve z 10.

Ašak ani takto účinný dosavadní systém by nám nestačil ke splnění vysokých cílů týkajících se všech komunálních odpadů, pokud by se dále nerozvíjel. Proto odborníci i obce a města počítají s dalšími nutnými investicemi do stávajícího systému a jeho potřebné intenzifikace. Tyto investice aktivně podporuje i Evropská unie, neboť vedou k oběhovému hospodářství. V rámci připravovaného Operačního programu Životní prostředí, je zde řada cest, jak dalšímu rozvoji našeho kvalitního systému pomoci. Cílem plánovaných investic je zvýšení jeho výkonnosti, a to na nově požadovanou vysokou úroven vedoucí k zajištění recyklace minimálně 65 % všech komunálních odpadů. Což je požadavek nově zavedený ve směrnicích v roce 2018.

Již nyní je zřejmé, že proto, abychom byli schopni zajistit recyklaci komunálních odpadů v míře minimálně 65 %, bude třeba třídit a upravovat cca 85 % všech vznikajících komunálních odpadů v obcích a městech. Zásadní výhodou stávajícího systému je synergie všech jeho složek, stejně jako zapojení všech obcí. Plánovaný rozvoj systému třídění spolehlivě zajistí obrovské množství vytříděných druhotných surovin. Základní potřebou pro funkční oběhové hospodářství je však také odpovídající a stabilní poptávka jak po těchto druhotných surovinách do procesu recyklace, tak po produktech recyklace samotné. V řadě komodit taková stabilní poptávka již existuje. Je to právě například u odpadních PET lahví (využívány v automobilovém průmyslu, v textilním průmyslu, apod.), nebo u odpadního skla, či u kovů. Zde problém v recyklaci není. U řady ostatních komodit však stále existují velké rezervy co se týče poptávky. Zde mají státy EU a samotní výrobci ještě značný prostor pro zlepšení. Nicméně balíček směrnic oběhového hospodářství vytyčil v tomto směru kvalitní motivační cestu.

V podmínkách České republiky byla definována strategie potřebného rozvoje stávajícícho systému tříděného sběru tak, aby touto cestou bylo možné splnit jak cíle baličku směrnic oběhového hospodářství (CEP), tak cíle směrnice k omezení jednorázových plastů (SUP). Tento materiál nese jméno Strategie 21. Strategii následně podpořily jak zástupci obcí a měst (SMO ČR), tak i největší profesní svazy ze sektoru odpadového hospodářství (SVPS, SKS, ČAOH, ČAObH). Tedy ti, kdož fakticky budou nuceni většinu činností ke splnění definovaných cílů naplnit, či pomoci naplnit. Tato odborná shoda je dobrým základem pro kvalitní evoluci stávajícího systému. Naopak zavádění paralelních systémů třídění, např. formou povinných záloh, může možné splnění balíku cílů ke komunálním odpadům ztížit - více k tomuto tématu např. zde.

Ke stažení:

Strategie21 - strategický materiál k potřebnému rozvoji stávajícího systému tříděného sběru

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství www.caoh.cz

 

Související články:

 

Zálohování PET lahví v ČR očima odborníků

Obce, třídící cíle, zálohy na PET – je třeba vnímat vše v souvislostech

Povinné zálohy na PET? Rozhovor s předsedou Asociace českého tradičního obchodu

Členové ČAOH pomáhají využít obrovská množství odpadů

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..