Členové ČAOH pomáhají využít obrovská množství odpadů

Díky úsilí svozových, zpracovatelských a technologických firem sdružených v České asociaci odpadového hospodářství se v České republice daří ročně efektivně využít více než 2 230 000 tun odpadů.

Do aktuální sčítací akce se letos zapojily např. recyklační či svozové společnosti Transform Lázně Bohdaneč, Kovohutě Příbram, Kronospan CR, Rumpold, FCC Česká republika, Marius Pedersen, Purum Kraft, OZO Ostrava, Mondeco a další. Uvedené číslo sice obsahuje jen určitou část členských firem ČAOH, ale výsledky i tak hovoří samy za sebe (čísla uvedená v článku jsou z doby před přijetím nové odpadové legislativy). Česká asociace odpadového hospodářství je profesním svazem sdružujícím řádově největší kapacity recyklace v České republice.

druhsurovin 

Naše členské společnosti v každodenním pracovním režimu odpady nejen sváží, třídí, ale i materiálově či energeticky využívají, nebo je k využití připravují. A to, o co není zájem a co není využitelné, je odstraněno v zabezpečených zařízeních.

Z aktuálního srovnání vyšlo, že v rámci materiálového využití, jen zúčastnění členové ČAOH, ročně využili/recyklovali cca 616 600 tun odpadů a k dalšímu využití do finálních výrobků předali dalších minimálně 420 550 tun odpadů. Do výroby nových plastových výrobků bylo těmito členy ČAOH využito minimálně 17 687 tun plastů, což ušetřilo cca 35 200 tun CO2. Tedy množství, které by jeden osobní automobil vyprodukoval, pokud by 5000 krát objel Zemi. K dalšímu využití bylo také předáno dalších 125 000 tun vytříděných plastů.

transform3plastyflakeplasty2

Zrecyklováno a připraveno do ingotů bylo rovněž např. 48 000 tun odpadního olova, které tak nemuselo být těženo v přírodě, ale je znovu využito z odpadů.

kovohuteingotyolova

Stovky tisíc tun odpadního dřeva bylo recyklováno na výrobu dřevotřískových desek pro nábytek a pro další použití. Jen tím se za rok ušetřilo asi 600 000 stromů. Tříděním papíru a jeho předáním k recyklaci v množství cca 290 000 tun vybrané členské firmy ČAOH dále ušetřily asi 580 000 stromů. Celkem ušetřených skoro 1 200 000 stromů do sebe naváže až 1 200 000 tun CO2.

drevo1 obr1ofmenpapirrecyklace

V ČAOH pomáháme také navracet organickou hmotu do půdy. Jen v aktuálním součtu zúčastnění členové ročně zpracují cca 168 000 tun bioodpadů, ze kterých mimo jiné vyrábí kvalitní kompost, který je vhodný např. pro zemědělské půdy. Ty pak s vyšším obsahem organické hmoty mohou lépe zadržovat vodu v krajině. Část kompostů se prodává i občanům k využití do zahrádek.

kompostarna kompostybioodpady

Naši členové jsou vedle recyklace velmi aktivní také v oblasti energetického využití odpadů. Zde jdeme převážně moderní cestou doporučovanou a podporovanou ze strany EU. Tedy energetickým využíváním upravených, vytříděných a nerecyklovatelných odpadů, které však stále obsahují nemalé množství energie. Jen vybraní členové ČAOH ročně dokázali vyprodukovat a využít, nebo předat k využití, minimálně 133 454 tun certifikovaných paliv z odpadů. Tato kvalitní paliva byla dále energeticky využita v k tomu určených zařízeních.

ecorectaptap-3

Pokračující intenzifikací systémů třídění a svozu odpadů v obcích a městech rovněž chceme přispět k možnému naplnění jednoho z evropských cílů umístěného na samotných horních příčkách odpadové hierarchie. Cíl stanovený Akčním plánem EU k oběhovému hospodářství stanoví, že do roku 2030 má být redukováno množství vznikajících směsných komunálních odpadů na polovinu k roku 2020. Dosaženo toho může být obecně snižováním produkce odpadů, ale také právě další intenzifikací třídění v obcích a městech.

tridit

Firmy sdružené v České asociaci odpadového hospodářství za sebou mají velmi dobré výsledky. Aktuálně do součtu zapojená část členů ČAOH za rok využila přes 2 230 000 tun odpadů. Pokud bychom to pro představu vyjádřili příkladem, pak toto množství by např. pražská spalovna (ZEVO) v Malešicích, s kapacitou 330 000 tun odpadů za rok, spalovala celých 7 let. Množství za rok využitých odpadů členy ČAOH by odvezlo 89 487 kamionů. Ty by v řadě za sebou utvořily kolonu souprav kamionů o délce 1 678 km. Což je vzdálenost jako z Prahy do Liverpoolu nebo do Barcelony. Petr Havelka z ČAOH k tomu dodává: „Zaměstnanci našich firem svým umem a přiložením  rukou k dílu každodenně vytvářejí úctyhodné výsledky  na poli využívání odpadů. Od vytřídění každé jedné PET láhve až po celek v milionech tun.  Často slýcháme:  „mělo by se dělat to a to“.  Tito lidé to dělají v praxi, a to je o poznání složitější, než o tom mluvit. Je to služba zákazníkům, obcím, městům, firmám. Na své cestě budeme i nadále pokračovat ku prospěchu celé společnosti. O výsledky našeho úsilí se chceme s Vámi podělit.“

I přes řadu nových obtíží a přes rostoucí administrativní zátěž se firmy snaží hledat další moderní cesty, jak ještě více odpadů uplatnit znovu do oběhu a naplnit tak cíle moderní evropské odpadové strategie. Naše firmy chtějí i nadále poskytovat kvalitní, efektivní a smysluplné služby. Stále více přitom myslíme i na potřebu snižování produkce CO2, přepravní vzdálenosti a na další aspekty udržitelného rozvoje.

O skutečném využití odpadů jen nemluvíme, ale především to děláme.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství, www.caoh.cz

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..