Vše aktuální a nové v odpadové legislativě

Dne 26. 3. 2015 se uskutečnil první ze série seminářů věnovaných zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, jeho novelám, dopadům v praxi a dalším aktuálním tématům. Přednášky obsahují zkušenosti z tvorby legislativy i z její aplikace v praxi.

Obsah semináře

Seminář obsahuje podrobný výklad aktuálních změn legislativy, které přináší dvě poslední novely zákona o odpadech zákon č. 184/2014 Sb. a č. 229/2014 Sb. Druhá jmenovaná novela se týká širokého spektra původců odpadů, včetně obcí, ale také odpadových firem. Jedná se o novelu, která zavádí mimo jiné omezení skládkování v roce 2024, nebo povinnost třídění BRKO a kovů v obcích. V rámci semináře je velký prostor věnován také další aktuální novele, která je právě projednávána Poslaneckou sněmovnou, jako tisk č. 409 a je známá také jako infringementová novela. Tato novela zpřesňuje v zákoně transpozici rámcové směrnice o odpadech na základě připomínek Evropské komise a její platnost se předpokládá v průběhu tohoto roku. Novela má upravovat některé definice a působnost zákona (odpadní vody, sedimenty), pravidla pro ohlašování provozu zařízení, požadavky na plány odpadového hospodářství, specifikuje povinnost bezhotovostních plateb ve sběrnách, upravuje povinnosti při evidenci přepravy nebezpečných odpadů, apod.

Seminář se věnuje také chystaným legislativním změnám v oblasti ŽP ve vztahu k odpadům – tj. věcnému záměru zákona o odpadech a zákonu o výrobcích s ukončenou životností a dále praktickému pohledu na proběhlé novelizace odpadové legislativy a dopadům v praxi na původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání s odpady. 

 

Přednášející

Účastníky semináře svými prezentacemi provází dva přednášející, kteří se v problematice odpadového hospodářství a jeho legislativy dlouhodobě pohybují. Přednášejícími jsou zástupce Ministerstva životního prostření, právník odboru odpadů, Mgr. et. Mgr. Štěpán Jakl a výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka, dříve náměstek ústředního ředitele České inspekce životního prostředí a dlouhodobý ředitel odboru odpadového hospodářství na ředitelství ČIŽP.

 

Určeno pro

Seminář je určen jak podnikovým ekologům, původcům odpadů, obcím, firmám působícím v oblasti nakládání s odpady, tak pracovníkům orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství a dalším.

 

Další termíny

První termín semináře byl zcela naplněn. Pro ty, kteří se chtěli přihlásit a již nebyl prostor, jsou aktuálně vypsány další termíny. Seminář se bude opakovat dne 28. 4. 2015 od 9:00 - 15:30 hodin v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové a dne 14. 5. 2015 v Konferenční centru CITY – Pankrác v Praze. Více informací naleznete zde: www.uzitecneseminare.cz.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..