Závěry o BAT pro zpracování odpadu

V Úředním věstníku EU vyšlo prováděcí rozhodnutí Komise 2018/1147 (ze dne 10. srpna 2018), kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro zpracování odpadu. Rozhodnutí Komise bylo vydáno na základě článku 13 směrnice o průmyslových emisích (2010/75/EU), která byla do českého právního řádu transponována zákonem o integrované prevenci.

Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) jsou shrnutím toho, co je uvedeno v referenčním dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BREF). Jak na svých internetových stránkách uvádí Ministerstvo průmyslu a obchodu: Revize referenčního dokumentu o BAT (BREF) pro zpracování odpadu (WT angl. Waste Treatments Industries) započala v červnu roku 2013. Závěry o BAT jsou součástí revidovaného dokumentu BREF WT. Platnost závěrů o BAT pro WT počíná běžet od data vydání rozhodnutím Komise (EU) 2018/1147, zároveň od tohoto data bude platit čtyřletá lhůta pro schválené emisní limity.“[1]

Konkrétně se závěry o BAT pro zpracování odpadu týkají stanovených činností z přílohy I této směrnice (5.1., 5.3., 5.5. a 6.11.), tedy např. odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den zahrnující jednu nebo více stanovených činností. Tyto závěry o BAT se naopak nevztahují na činnosti jako např. sanaci kontaminované půdy in situ (tj. nevytěžené půdy), skládky odpadu (na něž se vztahuje směrnice 1999/31/ES) nebo na přímé využití odpadu jako náhrady suroviny v zařízeních, která provádějí činnosti v působnosti jiných závěrů o BAT. 


Závěry o BAT pro zpracování odpadu obsahují body:

1. Obecné závěry o BAT (BAT 1 až BAT 24)

2. Závěry o BAT pro mechanickou úpravu odpadu (BAT 25 až 32)

3. Závěry o BAT pro biologickou úpravu odpadu (BAT 33 až BAT 39)

4. Závěry o BAT pro fyzikálně-chemickou úpravu odpadu (BAT 40 až BAT 51)

5. Závěry o BAT pro zpracování kapalného odpadu na bázi vody (BAT 52 až BAT 53)

6. Popis technik

 

Podle prováděcího rozhodnutí Komise se závěry o BAT použijí jako reference pro stanovení podmínek povolení pro zařízení a příslušné orgány by měly stanovit mezní hodnoty emisí, které zajišťují, že za běžných provozních podmínek emise nepřekročí úrovně spojené s nejlepšími dostupnými technikami, jak jsou stanoveny v závěrech o BAT. Závěry o BAT jsou tak základním dokumentem pro povolování, zejména pak pro stanovování emisních limitů. Ministerstvo životního prostředí v návaznosti na publikace různých závěrů o BAT pravidelně zpracovává a aktualizuje informativní harmonogram přezkumů dotčených integrovaných povolení[2], tedy přezkumů ve smyslu § 18 odst. 3 zákona o integrované prevenci.

 

Ke stažení

Text závěrů o BAT pro zpracování odpadu ke stažení zde: text---zavery-o-bat-wt.pdf [ 722.59 kB, PDF ]

 


[2]https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=69F6D3CD18B5566DC1258010004242E6&action=openDocument

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..