ČT reportáž: Recyklace plastů v Česku nefunguje. Většina odpadu se spálí

Několik desítek tisíc tun plastového odpadu letos zůstane bez užitku ležet na třídicích dvorech. Podle novely odpadového zákona se od začátku ledna nesmí ze dne na den nevyužité zbytky plastů z třídicích linek ukládat na skládky. Zpracovatelé odpadu ale neví, co se zbylými umělými hmotami dělat. Nemají pro ně odbyt. Nové paragrafy tak odhalily dlouhodobý problém uvnitř odpadového byznysu v Česku. Plasty se nerecyklují a zpracovatelská kapacita neexistuje. Tématu se věnuje nový díl pořadu aktuální publicistiky BILANCE. Ten popisuje, jak celá situace vznikla.

 

Obsah žlutých popelnic míří na třídicí linky, kde pracovníci vyberou umělé hmoty, které se dají dál prodat. Již delší dobu se ale jedná v podstatě pouze o PET a duté plasty (například obaly od tekutých pracích prášků). A i u petek je zájem většinou jen o ty bezbarvé. Zbytek umělých hmot se recykluje obtížně, zvlášť v Česku, kde chybí recyklační kapacity.

Na uvedený problém, který je způsoben ustanovením § 36 odst. 5 nového odpadového zákona upozorňovaly profesní svazy už na konci minulého roku např. v článku s názvem Hrozí zrušení žlutých popelnic v obcích a městech? Poslanci budou rozhodovat o senátním posunu účinnosti zákonů.

Podstatná stanoviska z praxe potvrzující závažnost problému způsobeného novým zákonem zazněla i v článcích Ekolist: Petr Bielan - Polemika k článku „Co dělat s výměty z třídiček plastových odpadů?“ nebo zde SMO: Obce řeší, kam s plasty nevhodnými pro další recyklaci a v článku Česko zaplavují výměty z třídicích linek. Odpadáři nevědí, co s nimi

Závažnost problému byla v únoru shrnuta i v dalším dopisu na ministerstvo životního prostředí, který byl odeslán s cílem nalézt možné řešení stávající situace - DOPIS NA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Problém je tedy obecně s nedostatkem kapacit na využití vytříděných plastů, a to díky tomu, že nová zákonná omezení byla zcela bez rozmyslu spuštěna doslova ze dne na den, a to i přes zásadní upozornění celého Senátu, který navrhl posun účinnosti o rok.

V reportáži České televize se ukazuje, že recyklace v České republice nefunguje potřebným způsobem. Bohužel to nezměnil ani nový zákon, který sice odklání odpady ze skládek, ale do recyklace je v potřebné míře nesměruje. I z investičních projektů připravovaných ve vztahu k novému zákonu jednoznačně plyne, že investoři sázejí násobně více na energetické využití odpadů, než na recyklaci. Česká republika se však zavázala, že zásadním způsobem navýší právě recyklaci. Nová odpadová legislativa však prakticky zcela na podporu recyklace rezignovala. Potřebné nástroje jsou přitom již známé. Definovala je například odborná skupina RecHelp - Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace. Tyto nástroje se skupina snažila prosadit i v poslanecké sněmovně - Sněmovna: Seminář RecHelp „Nezbytné nástroje na podporu třídění a finální recyklace“ - výstupy

 

Celá 26ti minutová reportáž je k dispozici po kliknutí na níže uvedený obrázek

 

 

ct---reportaz-plasty  

 

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství s využitím odkazů na reportáž ČT a články ČTK, Ekolist a Průmyslová ekologie

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

28. května 2024  |  zdroj: Enviweb

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..