Obecní svazy vyzývají ministra Brabce k odložení účinnosti odpadové legislativy o rok, stějně jako Senát

Nová odpadová legislativa se bude posuzovat v tomto týdnu opět ve Sněmovně. Zřejmě v úterý budou poslanci hlasovat o návrhu Senátu na odložení učinnosti odpadových zákonů o rok, od 1.1.2022. Senát identifikoval v předložených návrzích řadu vážných problémů a vyzval k jejich nutnému řešení. Ke stejnému závěru jako Senát, došly také obce a následně obecní svazy. Ty teď vyzývají ministra Brabce a poslance, aby účinnost zákonů odložili o rok. Jinak může nastat v obcích řada problémů, včetně citelného zdražení některých služeb, na které však nemusí být krizí oslabené rozpočty obcí vůbec připraveny.

Na některé z hrozících problémů, které mohou v nějvětší míře dopadnout na obce a města, upozorňují i profesní svazy městských/komunálních i privátních odpadových firem (více zde - Hrozí zrušení žlutých popelnic v obcích a městech? Poslanci budou rozhodovat o senátním posunu účinnosti zákonů.)

Po tom, co se ve vztahu k nové odpadové legislativě odehrálo v Senátu (více zde), se nyní prakticky všechny obecní svazy aktivně zabývají řadou vážných problémů, které obcím a městům může přinést překotné spuštění nové odpadové legislativy. K tomu má dojít už za 30 dní. Účinnost nových zákonů je nastavena na 1.1.2021. Poslanci totiž zatím neposunuli účinnost nové odpadové legislativy, ikdyž se její schvalovací proces dosti protáhnul a ikdyž MŽP zatím stále nemá připraveny k vydání tolik potřebné vyhlášky. Ty de-facto řeší až 65 procent povinností z nové legislativy. Některé z připravovaných nových vyhlášek mají navíc neuvěřitelných skoro 200 stran a jsou velmi komplikované.

Ani obce, ani města, ale ani samotné odpadové a recyklační firmy neznají podrobnosti a technické provedení u řady nových povinností. Důvod je prostý. Vyhlášky jsou zatím v jen přípravné fázi. Ale povinné osoby už by podle nich měly plnit povinnosti za pouhých 30 dnů. Zdá se to samozřejmě jako nemožné, že vše má být spuštěno už za pár dnů, když nikdo prakticky neví, co a jak plnit. I pracovníci ministerstva samotného na online seminářích férově sděluji, že účinnost by měla být posunuta, jinak bude velmi obtížné, ne-li nemožné, některé povinnosti naplnit. Náležitě na to upozornil zásadní většinou hlasů i samotný Senát.

Nicméně ministr životního prostředí Richard Brabec to v Senátu komentoval takto: „Chápu, že legisvakanční lhůta je velmi krátká. Vnímáme to, vím to, ale přesto přese všechno jsme domluveni s těmi HLAVNÍMI hráči, já jsem to dnes ještě znovu ověřoval na Svazu měst a obcí, Svazu průmyslu atd., oni počítají s tím, že účinnost opravdu bude od ledna příštího roku. Musím říci, že toto je pro nás docela zásadní podmínka. Pro mě osobně nepřekročitelná.“ To bylo řečeno dne 12.11.2020, když byly zákony projednávány na plénu Senátu.

Obce a města dále krizovou situaci zodpovědně vyhodnocovaly a řada samotných obcí takzvaně zdola alarmuje a alarmovala, že lhůty jsou příliš krátké a nesplnitelné. Navíc stále je řada zcela klíčových věcí a povinností nejasná a nedořešená. Tudíž účinnost je jednoznačně třeba posunout. Obce a jejich svazy proto oslovují ministra Brabce a chtějí upozornit na to, že právě oni jsou přeci těmi HLAVNÍMI, kterých se nakládání s komunálními odpady týká a hlavně těmi, kteří ho platí. A že právě oni jej nyní jednoznačně žádají o vyslyšení racionálního návrhu Senátu, tedy o odložení účinnosti o rok.

"Aktuální aktivita obecních svazů mi přejde jako zcela logická a pochopitelná. Kdo jiný už by měl veřejně pojmenovat, co obcím nyní hrozí a postavit se za jejich zájmy. Naopak by mě velmi překvapilo, když by to nějaký obecní svaz neudělal. Protože identifikovaných problémů je skutečně řada a jasně dopadají právě na obce. Navíc ten požadavek na naplňování nových povinností už za 30 dnů je evidentně nereálný a všichni to vědí," s pochopením komentuje současné snahy obcí o logický posun účinnosti nové legislativy dle návrhu Senátu Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

S odkazem na již veřejně známé informace o tom, co například hrozí v obcích ve vztahu k možnému zrušení žlutých kontejnerů sděluje, že překotné spuštění účinnosti nových zákonů může přinést nejen zbytečné zdražení stávajících služeb, ale i ohrožení některých dlouhodobě v obcích budovaných systémů na třídění komunálních odpadů a jejich využití, stějně jako důvěru občanů v tyto systémy. Což by byla velká škoda. A dodává, že posun účinnosti požadovaný Senátem a obcemi přeci není nic tak problémového a nemožného. Nikdo nechce rušit samotný zákon nebo něco podobného. Jde přeci jen o to, dát obcím a městům, ale i dalším povinným osobám, alespoň trochu férový čas na přípravu a aplikaci nových povinností do praxe. Stejně jako na vyřešení těch nejvážnějších problémů, které se s novým zákonem ukazují již nyní. Bylo by to nejen zcela logické, legislativně čisté a racionální, ale i FÉR...

Proto věřme, že pan ministr Brabec nakonec vyslyší požadevek Senátu a tisíců obcí a měst zastoupených obecními svazy a že jednoznačně doporučí, jakožto zodpovědný předkladatel, poslancům posun účinnosti. Ať tak či tak, rozhodnutí pana ministra a následně poslanců bude v obcích viditelné už velmi brzy, stejně jako jeho dopady. 

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Souvísející články

Hrozí zrušení žlutých popelnic v obcích a městech? Poslanci budou rozhodovat o senátním posunu účinnosti zákonů

Stenozáznam z jednání Senátu k nové odpadové legislativě

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..