Stručné vyjádření ČAOH k věcným záměrům nových odpadových zákonů na vládě

Vláda má ve středu projednat věcné záměry zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. S ohledem na opakované dotazy médií, přinášíme stručné stanovisko Petra Havelky za ČAOH k oběma bodům předkládaným ze strany ministerstva životního prostředí.

 

Stručné stanovisko k věcnému záměru zákona o odpadech 

"Základním problémem věcného záměru zákona o odpadech jsou citelné finanční dopady na občany i na průmysl. V zákoně se počítá s dokonce několikanásobným zdražením zákonných poplatků za skládkování, které se promítnou do poplatků, které platí občané a firmy. MŽP svůj plán obhajuje ekonomickou analýzou, podle které dopady na obce, při jakékoli míře zdražení, mají být de-facto nulové. Tomu však nevěří prakticky nikdo. Analýzu MŽP opakovaně odmítli jak zástupci průmyslu, svazů obcí i odpadový sektor a žádali její přepracování (více viz zde). MŽP nereflektuje odborné připomínky k ekonomické analýze a stále trvá na své pravdě. Přitom je již obecně známé, že pro podporu recyklace, úpravy odpadů a další omezení skládkování by postačovalo zdražení z nynějších 500 Kč na finálních maximálně 700 Kč, což potvrzuje i samotný recyklační sektor. Podstatně vyšší zdražení je však nutné pro podporu nových spaloven odpadů, které však již ani EU nedoporučuje a nechce na ně poskytovat dotace, a to především kvůli novým vysokým cílům recyklace, které řeší evropský balíček k oběhovému hospodářství. Evropský balíček k oběhovému hospodářství ČAOH podporuje."

 

Stručné stanovisko k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností

Tento zákon obsahuje množství novinek, které jsou pozitivním posunem oproti stávajícímu široce kritizovanému a prakticky nekontrolovatelnému stavu v oblasti sběru a zpracování zejména elektrozařízení. Hlavním problémem tohoto zákona je však alarmující omezení tržního prostředí jak ve sběru (více zde), tak ve zpracování upotřebených výrobků. Velmi reálně hrozí, že celá tato část sektoru se přesune do netržního oligopolního nastavení, kde vše budou ovládat tzv. kolektivní systémy (více viz zde). Věc opakovaně kritizoval i antimonopolní úřad (více viz zde + stanoviska ÚOHS). Důsledkem takového nastavení může být jak silné ohrožení investic všech recyklačních subjektů, které stojí mimo kolektivní systémy (nemají s nimi smlouvu), tak budoucí citelné navýšení nákladů na fungování systému recyklace výrobků. Důvod je jednoduchý, kde není dostatečná soutěž a konkurence, tam není třeba být nejlepší a levný. Přitom celý systém recyklace výrobků platí de-facto občané při nákupu nového zboží.

 

Připomínky ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství pečlivě oba věcné záměry prostudovala a připravila k nim řadu podstatných přípomínek. Své připomínky ČAOH již ve fázi připomíkového řízení zveřejnila a jsou stále k dispozici zde:

Připomínky ČAOH k věcnému záměru zákona o odpadech

Připomínky ČAOH k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností

 

Aktuální verze obou věcných záměrů ve znění, ve kterém je má projednat vláda:

věcný záměr zákona o odpadech: odpady-zakon-vecny-zamer2015-vlada.pdf [ 324.25 kB ]

věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností: vyrobky-s-ukoncenou-zivotnosti.pdf [ 331.67 kB ]

 

Legislativní rada vlády měla k návrhu množství připomínek, které by se měly promítnout do paragrafového znění. I Česká asociace odpadového hospodářství věří, že v rámci prací na paragrafovém znění obou nových zákonů, bude možné kritizované body věcných záměrů posunout do racionální a funkční roviny. A to jak technické, věcné, ale v neposlední řadě i do roviny akceptovatelných ekonomických dopadů. Samotná Komise RIA vyzvala resort k nezbytnému doplnění hodnocení dopadů regulace, viz citace jejího stanoviska: "Komise RIA důrazně požaduje, aby bylo zpracováno podrobné a pečlivé hodnocení dopadů regulace k paragrafovanému znění zákona, které bude nejen identifikovat všechny náklady a přínosy vyplývající v tu dobu již z konkrétních ustanovení, ale bude tyto náklady a přínosy hodnotit kvantitativně."

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

 

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..