Aktualizace příručky pro ohlašování do IRZ

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že příručka pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (dále jen „IRZ“) byla Ministerstvem životního prostředí (MŽP) aktualizována pro ohlašovací rok 2013.

 

Publikace, jež slouží provozovatelům zařízení k objasnění a shrnutí požadavků na plnění ohlašovací povinnosti a zároveň slouží jako vhodný zdroj informací, tak vychází v pátém aktualizovaném vydání a zohledňuje stav k 1. 1. 2014.

Příručka obsahuje způsob ohlašování, způsob získávání údajů pro ohlašování a rovněž celou řadu praktických příkladů, včetně právní úpravy a rozsahu IRZ. Tyto zůstávají stejné jako v předchozím roce.

Dokument je k dispozici zde: http://www.irz.cz/sites/default/files/IRZ-ohlasovani-FINAL.pdf

Změny pro ohlašování v roce 2014, kdy dochází v rámci plnění ohlašovacích povinností ke změnám v agendě vod, ovzduší a v odpadech, a informace o nové funkci předvyplňování formulářů hlášení historickými daty jsou podrobněji rozepsány zde: https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod.html. Pro přehlednost uvádíme, že u odpadů dochází ke změně ve způsobu podání hlášení roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru baterií a akumulátorů (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška č. 170/2010 Sb., příloha 3)

Závěrem připomínáme, že provozovatelé zařízení jsou povinni do IRZ ohlásit vždy nejpozději do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.


Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím podkladů CENIA

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..