Aktuální informace o plnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadů v roce 2014 (údaje za rok 2013)

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že Cenia zveřejnila aktualizované informace k plnění ohlašovacích povinností za rok 2013. Konkrétní změny a důležité informace naleznete níže v textu nebo stránkách Cenia.

 

 

Aktuální informace o plnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadů v roce 2014 (údaje za rok 2013)

Formulář „Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru baterií a akumulátorů“ (dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 170/2010 Sb.) se za rok 2013 podává elektronicky prostřednictvím systému ISPOP. PDF formulář pro vyplnění hlášení bude dostupný registrovaným uživatelům v uživatelském účtu nejpozději 1. 1. 2014.

 

Novela zákona o odpadech (č. 169/2013 Sb.)

Novelizace zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech zákonem č. 169/2013 Sb. ze dne 16. května 2013 přináší změny v odpadové legislativě. Účinnost některých změn je stanovena postupně ke dni 1. října 2013, 1. ledna 2014, 1. října 2014 a 1. ledna 2015. Přehled změn textu zákona o odpadech dotčeného novelou naleznete zde.

V souvislosti s ISPOP dojde ke změně vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů (ELPNO) v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) uvedená v § 40 zákona s účinností od 1. října 2014.

 

Informace o plnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadů v roce 2013 (údaje za rok 2012)

Manuál k vyplnění formuláře F_ODP_PROD

 

Formuláře

V ohlašovacím roce 2013 dochází ke změně nástroje pro ohlašování - dosavadní webové formuláře jsou nahrazeny interaktivními PDF formuláři.


Následující hlášení lze zpracovat ve formulářích ADOBE Reader, které jsou přístupné ohlašovatelům v jejich uživatelských účtech v ISPOP.

Agenda

Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

 ODPADY

F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

15. 2. 2013

ORP

 ODPADY

F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

15. 2. 2013

ORP

 ODPADY

F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

15. 2. 2013

ORP

 ODPADY

F_ODP_ZAR

Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
§ 23 odst. (1) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22

od 1. 1. 2013
do 2 měsíců

od zahájení nebo ukončení

ORP

 ODPADY

F_ODP_SKL

Skládky odpadů
§ 23 odst. (2) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 23

od 1. 1. 2013
do 2 měsíců

od zahájení nebo ukončení

ORP

 ODPADY

F_ODP_DO

Dopravce odpadů
§ 23 odst. (3) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27

od 1. 1. 2013 do 2 měsíců

od zahájení nebo ukončení

ORP

ODPADY

F_ODPRZ_VOZ

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech
§ 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5

31. 3. 2013

MŽP

ODPADY

F_ODPRZ_EL

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4

31. 3. 2013

MŽP

ODPADY

F_ODPRZ_ZPETODB

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok
§ 20 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 19

31. 3. 2013

MŽP

ODPADY

F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle §27 odst. (7)
§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

od 1. 1. 2013

(ihned po změně)

CENIA

 

 

Informace o plnění ohlašovacích povinností v oblasti obalů v roce 2013 (údaje za rok 2012)

Formulář

Následující hlášení lze zpracovat ve formulářích ADOBE Reader, které jsou přístupné ohlašovatelům v jejich uživatelských účtech v ISPOP.

Agenda

Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

 ODPADY

F_OBL_RV

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

vyhl. č. 641/2004 Sb.

15. 2. 2013

CENIA

 

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím informací Cenia

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

28. května 2024  |  zdroj: Enviweb

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..