BALÍČEK OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLEN

Evropský parlament dnes schválil balíček oběhového hospodářství. Dnešní hlasování tak potvrdilo kompromisní předběžnou dohodu mezi Radou, Evropským parlamentem a Komisí, která byla uzavřena v prosinci 2017.

Hlasovalo se konkrétně o znění 4 legislativních návrhů směrnic, kterými se mění:

  • směrnice o odpadech

Především se stanoví nové cíle pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci komunálních odpadů, a to  55% v roce 2025, 60% v roce 2030, 65% v roce 2035.

Dále se v návrhu stanoví např. povinné třídění bioodpadu, odpadních olejů, textilu a nebezpečných složek komunálních odpadů. Rovněž je podrobně řešena např. problematika potravinového odpadu. Nová příloha směrnice obsahuje příklady ekonomických nástrojů a dalších opatření k poskytování pobídek k uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady (např. poplatky a omezení související s ukládáním odpadu na skládku a jeho spalováním).

  • směrnice o skládkování odpadu

Zde je podstatný nově stanovený cíl pro skládkování komunálních odpadů, a to 10% z produkce komunálních odpadů v roce 2035.

  • směrnice o obalech a obalových odpadech

Návrh zejména obsahuje následující nové cíle pro obalové materiály: pro rok 2025 -  recyklace všech obalových odpadů 65 %, plasty 50 %,  dřevo 25 %,  železné kovy 70 %, hliník  50 %, sklo  70 %,  papír a lepenka 75 %. Pro rok 2035 - 70 % recyklace všech obalových odpadů, plasty 55 %, dřevo 30 %, železné kovy 80 %, hliník 60 %, sklo 75 %, papír a lepenka 85 %.

  • směrnice o vozidlech s ukončenou životností, směrnice o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Změny těchto směrnic se týkají především předkládání údajů členskými státy.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..