ČAOH - Aktuality z odpadové legislativy

Česká asociace odpadového hospodářství přináší informaci o několika aktuálních změnách legislativy odpadového hospodářství.

Novela zákona o obalech

Ve Sbírce zákonů byl dne 7. 4. 2014 vyhlášen zákon č. 62/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech. 

Hlavní obsahové změny:

  • Nahrazuje se znění přílohy č. 1 „Kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal“. Důvodem pro novelizaci byla nutnost transpozice směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice o obalech a obalových odpadech.

Smyslem nového znění přílohy č. 1 zákona o obalech je blíže objasnit 3 kritéria a uvést názorné příklady k těmto kritériím, na základě kterých má být jednoznačně stanoveno, zda se v konkrétním případě jedná o obal či nikoliv.

  • Nahrazuje se příloha č. 3 „Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu“.

Procentuální míry recyklace a celkového využití pro obaly papírové a lepenkové, skleněné, plastové, kovové, dřevěné a prodejní určené spotřebiteli jsou stanoveny pro jednotlivá léta až do konce roku 2016. 

Účinnost: Novela zákona o obalech nabývá účinnosti dnem vyhlášení -  tedy 7. 4. 2014.

Novela je ke ztažení zde: sb62-2014.pdf [ 274 kB ]


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu  - č. 64/2014 Sb.

Od 1. ledna 2014 je účinný zcela nový kontrolní řád - zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole. V souvislosti s přijetím této obecné procesní normy však bylo nezbytné řešit speciální ustanovení upravující kontrolní postupy orgánů v řadě zvláštních zákonů, a tedy i v zákonech v oblasti ochrany životního prostředí.

Zákon č. 64/2014 Sb. tak mění např. zákon o odpadech (Část 48),  zákon o obalech (Část 51) či zákon o integrované prevenci (Část 52).

Účinnost: Zákon č. 64/2014 Sb. nabývá účinnosti 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy 1. 5. 2014.

Novela je ke ztažení zde: sb64-2014.pdf [ 1.15 MB ]

 

Členům ČAOH jsou aktuální znění platných předpisů k dispozici na neveřejné části webu (intranetu ČAOH) ve znění s barevným vyobrazením změn.


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..