ČAOH aktuálně spustila interní uživatelskou část webu dostupnou členům ČAOH

Na nově spuštěném intranetu České asociace odpadového hospodářství jsou k dispozici mnohé informace z oblasti odpadového hospodářství. Tato část je po přihlášení přístupná členské základně ČAOH.

Jak bylo již dříve avizováno, Česká asociace odpadového hospodářství připravovala pro svoji členskou základnu také neveřejnou část webu, kde by bylo možné jednoduchým způsobem najít mnoho aktuálních informací z oblasti odpadového hospodářství, a to v přehledné struktuře. Tato část webových stránek byla aktuálně uvedena do provozu.

Intranet je již nyní členěn na tyto podsložky:

  • Interní informace ČAOH
  • Pracovní skupiny ČAOH – podrobné výstupy z připomínkování legislativy a iniciativní materiály ČAOH v plném znění
  • Odkazy na informace z EU – originály výstupů z evropských odborných sdružení týkající se odpadového hospodářství, shrnutí vyhotovené ČAOH v českém jazyce z těchto výstupů, další informace o vývoji odpadové legislativy EU
  • Dokumenty a formuláře – formuláře, příručky, statistiky, stanoviska a metodické pokyny
  • Dotazy a odpovědi – databáze dotazů a odpovědí na dotazy členů ČAOH, další související dokumenty, stanoviska MŽP, výklady, apod.
  • Obchodní kontakty – informace o možných obchodních partnerech jak ze zahraničí, tak z ČR

 

Informace v jednotlivých složkách jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. V brzké době se počítá s doplněním další složky - legislativa.

Vybraní zástupci členských společností, kteří požádají o přihlašovací údaje (login a heslo), je obdrží na svůj email a následně mohou vstoupit na intranet ČAOH, pokud tyto údaje vyplní do pole uživatelská zóna. 

Intranet ČAOH může být dále rozšiřován dle potřeby členské základny. 

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

28. května 2024  |  zdroj: Enviweb

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..