ČAOH: Anketa - Pouze pětina hlasujících souhlasí s možným zdražením odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství v březnu ukončila dlouhodobou anketu, ve které se dotazovala návštěvníků svých webových stránek na jejich názor na navrhované zdražení poplatků za odpady. Ankety, která na webu ČAOH probíhala od 23.5.2013 do 1.3.2014 , se zúčastnilo celkem 16 413 respondentů a nadpoloviční většina z nich se vyjádřila proti zdražení.

Proti umělému zvyšování poplatků v zákoně o odpadech se vyslovilo celkem 9 293 respondentů. Potřebu zvýšení skládkovacích poplatků podpořilo 3 609 hlasů a téměř srovnatelné množství účastníků (3 511) se nepřiklonilo ke kladné ani záporné odpovědi.

„Naše anketa byla veřejná. Hlasovat mohli jak odborníci, tak laická veřejnost. Z výsledků ankety vyplývá, že lidé zejména nechápou objektivní důvod, proč by měly být služby uměle zdraženy, když Česká republika dlouhodobě plní cíle stanovené Evropskou unií, míra skládkování viditelně klesá a ČR se dokonce v některých parametrech umisťuje na vysokých příčkách pomyslného žebříčku států EU. Navrhované zvyšování poplatků se tak zdá být spíše účelové,“ říká Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství. Sama asociace rovněž nesouhlasí s navrhovaným zdražením a dlouhodobě doporučuje spíše cestu většího důrazu na třídění stávajících komodit, zavedení třídění biologicky rozložitelných odpadů v obcích a obecně větší důraz na zpracování odpadů k jejich dalšímu využití. Podobně, tedy bez dopadu zdražení na občany a s motivem třídění v obcích, k tomu v poslední době přistoupilo např. Slovensko.

Otázka zdražování služeb odpadového hospodářství byla za předchozích vlád horkým tématem, které se několikrát projednávalo v rámci pracovních skupin na Ministerstvu životního prostředí ČR. V roce 2012 hrozilo postupné zvyšování z  500 Kč na 2 700 Kč v roce 2025. V roce 2013 se projednávalo skokové zdražení na 1 000 Kč, tedy o 100 %. Ani jeden z těchto diskutabilních návrhů nakonec v odborné diskuzi neobstál. Opakovaným důvodem zdražení byla, dle svých předkladatelů, potřeba vytvoření podmínek pro nové nákladné spalovny odpadů. K otázce možného zvyšování poplatků se vrací i nově vytvořená pracovní skupina na ministerstvu životního prostředí, takže tato problematika je opět aktuální.

Přesné znění ankety:

Pokud jsou v ČR plněny evropské cíle OH (jak ukazují statistické údaje MŽP), je podle vás objektivně vhodné zdražovat odpadové hospodářství obcím a firmám, a to s deklarovaným cílem podpory nových spaloven odpadů?

  • Ano (22 %)
  • Nevím (21 %)
  • Ne (57 %)

Celkový počet respondentů: 16 413 (hlasování omezeno na jeden hlas na jednu IP adresu, při načtení)

 

Nová anketa

V současnosti probíhá na webových stránkách ČAOH další anketa, tentokrát na téma využívání peněz z evropských fondů. 

Znění aktuální ankety, kterou naleznete na titulní straně webu www.caoh.cz je následovné:

"S ohledem na stávající přebytek kapacit odpadářských zařízení v ČR (k využití/recyklaci, úpravám i odstranění odpadů – viz Statistická ročenka MŽP), měla by česká vláda přehodnotit využití evropských fondů pro další dotační období 2014-2020 tak, aby na místo dalších dotací na podporu odpadářských zařízení preferovala smysluplnější investice v ČR - např. sanace, zateplení, ovzduší, doprava?"

Články související s novou anketou: Informace o trhu s komunálními odpady v Německu - zařízení je příliš mnoho, odpadů málo

Dotace jsou terčem kritiky i na Slovensku - deformují trh

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..