ČAOH informuje - návrh novely vyhlášky MŽP k ZOV pneumatik

V návaznosti na některá ustanovení tzv. ekoauditové novely zákona o odpadech, nyní ministerstvo životního prostředí zaslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh vyhlášky ke zpětnému odběru pneumatik.

Česká asociace odpadového hospodářství přináší stručnou přehlednou informaci o obsahu návrhu vyhlášky ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik a kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

Obsah:

1. Návrh vyhlášky k novým povinnostem týkajícím se zpětného odběru pneumatik po ekoauditové novele (§ 38a a 38b - odložená účinnost).

2. Změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady - nemá se postupovat podle § 20 této vyhlášky, pokud obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru některých výrobků podle § 38 odst. 1 zákona stanoví jiný právní předpis (tedy nová vyhláška týkající se pneumatik).

3. Změna vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků - změny po ekoauditové "spotřebitel" se nahrazuje "konečným uživatelem", informace pro spotřebitele o zpětném odběru má mít písemnou formu, nově se řeší dostupnost míst zpětného odběru.

 

Účinnost: navrhuje se dnem 1. ledna 2014 (s výjimkou § 4 bodu 7 - dostupnost míst zpětného odběru - který má nabýt účinnosti dnem 1. října 2014)

Text návrh vyhlášky, včetně důvodové zprávy je k dispozici zde:

navrh-vyhlasky-mZp.doc [ 127.5 kB ]

duvodova-zprava.doc [ 113.5 kB ]

 

Zdroj:

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH (www.caoh.cz)

Potravinové zbytky včetně gastroodpadu už více než rok nejdou nazmar. Obyvatelé sídlišť...

O tom, co s komunálními odpady, včetně těch směsných, dělají v dalších státech Evropy,...

Kupovat vodu v plastu není udržitelné jednání. Není to správné jednání ve vztahu k...

Podle ankety v článku na iDnes, i podle diskuze pod článkem, normální lidé v ČR odmítají...

Komora označila navrhovaný zálohový systém za zastaralý, z 80. let minulého století.

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..