ČAOH informuje - novela vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Česká asociace odpadového hospodářství informuje o aktuální novele vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejích využívání na povrchu terénu.

Dne 12. dubna 2013 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 93/2013, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na  povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

 

Stručně k obsahu:

Na základě směrnice Rady 2011/97/EU ze dne 5. prosince 2011 se doplňují požadavky na dočasné skladování kovové rtuti, která je odpadem.

  • Dočasným skladováním kovové rtuti se rozumí odstraňování kovové rtuti, která je odpadem, v souladu s přímo použitelným předpisem EU (nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008) způsobem uvedeným v příloze č. 4 zákona o odpadech pod kódem D 15 tak, že kovová rtuť je dočasně skladována po dobu delší než jeden rok.
  • Nový § 9a - "Technické požadavky na dočasné skladování kovové rtuti" - zařízení pro dočasné skladování kovové rtuti je skládkou skupiny S-nebezpečný odpad.
  • Navazující změny v příloze č. 4 a 5 vyhlášky a nová příloha č. 13 týkající se zvláštních požadavků na dočasné skladování kovové rtuti. 

 

Nabytí účinnosti: Dnem vyhlášení - 12. dubna 2013

 

Novela vyhlášky je k dipozici zde: sb0043-2013.pdf [ 717.63 kB ]

Členové ČAOH již mají plné znění novelizovaného předpisu k dispozici na intranetu ČAOH.

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..