ČAOH informuje - tzv. infringementová novela zákona o odpadech k připomínkám

Dnes 20.10.2014 byla zaslána do vnějšího připomínkového řízení další novela zákona o odpadech, tzv. infringementová. Novela řeší zejména úpravy působnosti zákona, změny definic a další potřebné technické změny tak, aby bylo dosaženo formálního souladu aktuálního znění zákona o odpadech s evropskými předpisy, ale i další body. K návrhu novely je možné zaslat připomínky do 20.11.2014 na MŽP.

MŽP v novele řeší oblasti transpozice platného evropského práva, které je nutné aktualizovat do přesného souladu se směrnicemi EU. Jedná se o změny v oblasti působnosti zákona o odpadech, doplnění v definicích základních pojmů, úprava v systému hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ale i změny v evidenčních povinnostech a v dalších částech zákona. Novela řeší také potřebné úpravy tzv. ekoauditové novely tak, aby byly v praxi realizovatelné. Přehledný stručný výčet novelou řešených oblastí přináší ČAOH níže v textu.


Novela přináší například

1. Změna v působnosti zákona (odpadní vody, výbušniny, munice, zeminy, sedimenty)

2. Změna definic (nakládání s odpady, sběr odpadů, třídění odpadů, obchodník, předcházení vzniku odpadů)

3. Změna v systému hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností)

4. Úprava podmínek hierarchie nakládání s odpady

5. Oblast zpětného odběru minerálních olejů – vynětí z okruhu vybraných výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru

6. Zrušení výjimek u knoflíkových článků a přenosných baterií a akumulátorů pro bezšňůrové elektrické nástroje

7. Úprava evidenčních povinností dle § 39

8. Změna v systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (změna dosavadního kritizovaného a v praxi obtížně použitelného znění prosazeného v tzv. ekoauditové novele, jehož účinnost (původně k 1.10.2014) byla již schválenou novelou č. 184/2014 Sb. odložena)

9. Zavedení Programu pro předcházení odpadů

10. Změny v podmínkách pro plány odpadového hospodářství ČR, kraje a obce

11. Zavedení možnosti sankce pro zpracovatele baterií a akumulátorů za evidenční povinnosti

12. Změny v kompetencích správních orgánů

13. Úpravy v přílohách 3, 4 a 12.

 

Předpokládaná účinnost: 

Tento zákon má nabýt účinnosti dnem 1. března 2015 s výjimkou bodu 16, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2015, bodů 10 až 13, 27, bodu 28, a bodu 62, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016, a bodu 17, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

 

Ke stažení

zneni-se-zmenami.pdf [ 285.65 kB ]

duvodovka.pdf [ 331.85 kB ]

novela.pdf [ 140.34 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..