ČAOH podepsala spolupráci s VŠCHT, ÚCHOP

Česká asociace odpadového hospodářství a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemie ochrany prostředí (ÚCHOP), Fakulta technologie ochrany prostředí podepsali dohodu o spolupráci.

 

ČAOH vnímá spolupráci s akademickou sférou jako důležitou složku svého odborného působení v sektoru odpadového hospodářství. Aktuálně podepsala ČAOH s Vysokou školou chemicko-technologickou, která je velmi důležitým prvkem akademické sféry v oblasti výzkumu nových technologií a jejich vlivu na životní prostředí, dohodu o spolupráci.

Pro příklad praktické, aplikovaně technické spolupráce, je možné využít užší komunikaci ČAOH a vysokých škol ke snadnějšímu prosazení nově testovaných technologií, a to jak v poloprovozních, tak v plně provozních zkouškách v konkrétních provozovnách společností, které přímo nakládají s odpady a které mohou tyto technologie postupně realizovat. To vše pokud možno s respektováním potřeby ekonomické smysluplnosti nových technologií a přístupů tak, aby byly uplatnitelné v prostředí volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí a mohly být zaváděny do každodenního provozu. Možnosti spolupráce v teoretické rovině jsou pak představovány zejména užším zapojením vysokých škol do řešení a analytické činnosti týkající se nakládání s odpady na úrovni jak regionů, tak celého státu. Například zaměřením diplomových prací na vyhodnocení dlouhodobých ukazatelů včetně nezávislé intepretace dat, apod. V oblasti analýz lze pak využít zapojení vysokých škol do mezinárodních struktur, a získat tak větší přehled o zkušenostech ze zahraničí a přístupech, které se již v zahraničí podařilo realizovat.

Dle názoru ČAOH může být akademická sféra a podstata jejího fungování nejen určitou zárukou objektivity sdělovaných informací, ale užší spolupráce by mohla v budoucím období přispět také ke zkvalitnění některých odborných a vzdělávacích produktů, jako jsou různé publikace, odborné články, semináře a jiné odborné akce pořádané v sektoru odpadového hospodářství. Z toho důvodu ČAOH v současnosti připravuje spolupráci i s dalšími vysokými školami.

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..