ČAOH prezentovala možnosti energetického využití odpadů odborné veřejnosti

Česká asociace odpadového hospodářství, jakožto odborný a mediální partner, se dne 11.4.2013 zúčastnila odborné konference zaměřené na teplárenství a energetiku - Energetické využití odpadů a odpady v energetice (VEP), která byla pořádána v rámci již XIX. ročníku výstavy Teplárenské dny. Tentokráte se akce pořádala na výstavišti BVV v Brně.

 

Za ČAOH přednesl prezentaci o možnostech energetického využití odpadů Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH. V rámci prezentace ČAOH komentovala dosavadní pozitivní výsledky odpadového hospodářství, plynoucí mimo jiné z dat Statistické ročenky životního prostředí ČR vydané ze strany MŽP.

ČAOH v rámci prezentace rovněž podpořila potřebu postupného navyšování procenta energetického využití odpadů. V prezentaci byl kladen důraz i na to, že existuje více cest energetického využití odpadů, než jen poměrně drahé nové spalovny komunálních odpadů.

Ing. Havelka podrobněji popsal konkrétní návrh ČAOH, jak lze energetické využití odpadů dále rozvíjet. Tento iniciativní návrh, v sobě zahrnuje i důraz na hlavní cíle evropské hierarchie nakládání s odpady, tedy na třídění a materiálové využití odpadů, a to v kombinaci s výrobou definovaných paliv z odpadů. Definovaná paliva z odpadů odpovídající příslušným technickým normám by pak byla více využívána v procesu spoluspalování v k tomu určených energetických zdrojích, podobně jako v některých jiných státech EU.

Uvedenou prezentaci naleznete pod tímto odkazem – Prezentace ČAOH k možnostem energetického využití odpadů - Caoh---moznosti-vyuziti-paliv-z-odpadu-2sl.pdf [ 682.25 kB ]

Příspěvek ČAOH do sborníku konference naleznete zde - Energetické využití odpadů - není pouze jedna cesta, existuje více možností - Caoh---energeticke-vyuziti-odpadu-final2.pdf [ 104.97 kB ]

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..