ČAOH prezetovala na veletrhu EnviBrno

Česká asociace odpadového hospodářství se ve dnech 23.-25.4.2013 zúčastnila veletrhu EnviBrno, jakožto zastřešující odborná organizace, podílející na pořádání části odborného doprovodného programu.

 

Doprovodný program s tématikou Integrovaných systémů nakládání s odpady a jejich rizik, Možností energetického využití odpadů, Přeshraniční přepravy odpadů, Černých skládek a Budoucího vývoje legislativy odpadového hospodářství, jehož odborným garantem a organizátorem byla ČAOH, proběhl dne 25.4.2013 v pavilonu P. Aktuální témata odpadového hospodářství prezentovaná na přednáškovém mole zástupci EnviWebu, ČAOH, MŽP a AK Řanda Havel Legal zajistila vysokou návštěvnost posluchačů z řad široké veřejnosti a vyvolala zajímavou diskusi s přednášejícími.

RNDr. Kubásek z EnviWebu prezentoval ekologický projekt ZmapujTo, jehož cílem je boj proti nelegálním skládkám odpadu v České republice, a systém evidence černých skládek s využitím „chytrých telefonů“. Prezentace byla z velké části zaměřena na využitelnost projektu ze strany obcí. Bylo sděleno, že v současné době je evidováno cca 1000 černých skládek, přičemž některé z nich byly již pozitivně vyřešeny, tedy lokality byly vyčištěny.

Poté následovaly dvě prezentace ČAOH, které přednesl výkonný ředitel Ing. Petr Havelka. První prezentace se týkala představení současného pojetí strategie ISNO a souvisejících rizik, včetně navrhovaného možného zdražení odpadového hospodářství. V rámci prezentace byly sděleny dosavadní pozitivní výsledky odpadového hospodářství a jeho dlouhodobé trendy. Prezentace shrnula výhody a nevýhody současného a navrhovaného systému zejména ve vztahu k obcím a dalším původcům odpadů, jakožto uživatelům služeb. Zúčastněným byly sděleny rovněž aktuální trendy v EU a cíle definované ve výstupech některých orgánů EU. ČAOH v prezentaci obecně shrnula potřebu hájení principů volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v OH. Dále byl kladen důraz na to, že je vhodné zachovat a dále budovat prostor pro uplatnění ekonomicky smysluplných technologií OH, které se na trhu dokáží realizovat bez potřeby citelného zdražení nákladů v sektoru, při zachování vysokého standardu poskytovaných služeb.

Druhá prezentace ČAOH představila možnosti zvyšování procenta energetického využívání odpadů v podmínkách ČR. V rámci prezentace byly řešeny možnosti využití odpadů ve spalovnách komunálních odpadů (otázka výstavby nových spaloven), související výhody a nevýhody této cesty. ČAOH rovněž prezentovala možné další řešení, kterým lze dosáhnout navýšení procenta energetického využití odpadů a které neznamená navýšení nákladů odpadového hospodářství. Toto řešení je založeno zejména větším třídění a materiálovém využití odpadů v kombinaci s výrobou definovaných paliv z odpadů a jejich následném využití v k tomu zřízených již vybudovaných energetických zdrojích (cementárny, teplárny, elektrárny). Na konci prezentace byly uvedeny příklady této cesty aplikované v zahraničí a výsledky u již proběhlých spalovacích zkoušek na území ČR.

Prezentace advokátní kanceláře Řanda Havel Legal, jmenovitě Mgr. Mlíkovského, byla zaměřena na podrobný popis legislativních podmínek a povinností s důrazem na přeshraniční přepravu odpadů za účelem jejich dalšího využití. Problematika byla řešena jak z pohledu národního, tak evropského práva.

Mgr. Štěpán Jakl následně prezentoval za MŽP problematiku stavu a vývoje legislativy v oblasti využití odpadů podle hierarchie zákona o odpadech a možnosti zvýšení energetického využití odpadů v ČR, včetně srovnání s přístupem v EU.

V průběhu veletrhu navštívilo stánek ČAOH množství firem (českých i zahraničních) z oboru, které projevily zájem o další spolupráci s nově aktivněji pojatou ČAOH. Pro členy ČAOH budou informace o produktech vybraných společností, které oslovily ČAOH v rámci veletrhu k dispozici na intranetových stránkách – intranetu ČAOH.

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..