ČAOH - připomínky k návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR

Česká asociace odpadového hospodářství zpracovala podrobné připomínky k aktuálnímu návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR. Své připomínky uplatnila ve vnějším připomínkovém řízení, jehož vypořádání se nyní na MŽP připravuje.

"Za ČAOH bych chtěl ocenit dosavadní otevřenou diskuzi Miniterstva životního prostředí k návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR. Jedná se o zásadní strategický dokument, který by bez podrobného veřejného projednání a kvalitního vypořádání věcných připomínek mohl situaci s nakládáním s odpady spíše komplikovat a ohrožovat dosavadní proběhlé investice, než aby jí kvalitně posouval dál," říká k dokumentu ředitel ČAOH Petr Havelka.

ČAOH dlouhodobě podporuje již započatou cestu postupného omezování skládkování jinak využitelných odpadů. Dlouhodobý trend v omezení skládkování je v ČR pozitivní. Je již dobře známým faktem, že za posledních 5 let bylo na skládkách odstraněno o více než 1 000 000 tun odpadu méně1 (a to bez jakéhokoliv navyšování skládkovacích poplatků). Nové skládky se v ČR prakticky nestaví, další technologie na zpracování odpadů se naopak realizují v řádech desítek až stovek nových zařízení. ČAOH aktivně podporuje ostatní cesty nakládání s odpady, jako je důraz na co nejvyšší třídění, materiálové využití a energetické využití (třídičky, kompostárny, BPS, paliva z odpadů, apod.).

V tomto směru existují technologie a opatření, která neznamenají potřebu navyšování poplatků a která mají zcela reálný potenciál k dosažení evropských cílů (např. zavedení třídění BRO, apod.). Podobnou motivační cestu, namísto zdražení, zvolilo např. Slovensko, kde se ceny za odpady po proběhlé novele reálně nenavyšují těm, kdož efektivně třídí, tedy např. obcím, které mají zavedeno třídění 5 a více složek KO (podrobněji zde).

K návrhu POH ČR bohužel zatím stále chybí zcela zásadní dokument, a to je podrobná ekonomická analýza dopadů navržených opatření a cílů. Z důvodu požadavku mnoha klíčových partnerů diskuze ji MŽP nyní zpracovává. Z objektivně zpracované ekonomické analýzy by mohlo být patrné, že některé navrhované cesty ke splnění cílů jsou v podmínkách ČR nad míru nákladné.

V ČR je dle našeho názoru třeba hledat cesty rozvoje ekonomicky smysluplných nákladově akceptovatelných lokálních technologií na zpracování odpadu. Takových, které budou životaschopné a konkurenceschopné v podmínkách volného trhu. Technologií, které dokáží operativně reagovat na potřeby měnícího se prostředí a nebudou vyžadovat dodatečné náklady (příklad zde), které by měli platit původci odpadů, tedy občané, český průmysl a ostatní firmy. Takové řešení jednoznačně existuje. Stejně jako EU i ČAOH opakovaně prosazuje budoucí směřování zejména na technologie další úpravy odpadů, třídění a materiálové využití. Tyto technologie nevyžadují navýšení poplatků, nejsou neúměrně investičně náročné a nevyžadují od původců nevýhodné smluvní závazky dodávek vysokého množství odpadů na 10-20 let dopředu. Jedná se o technologie, které dále rozvíjí tržní prostředí a konkurenci a nekonzervují další rozvoj.

Bohužel i v této verzi POH ČR jsme zachytili zásadní prvky kontroverzní strategie ISNO (povinné zapojení živnostníků do systému obce, vznik nových centralizovaných systémů nakládání s odpady, apod.), která je z našeho pohledu jednoznačně chybná, protitržní a může vést k potřebě citelného a hlavně zbytečného navýšení nákladů na odpadové hospodářství všech původců.

Návrh POH ČR stále obsahuje množství chyb a nesrovnalostí, které je třeba dále otevřeně řešit. U tak obsáhlého materiálu je to však poměrně logické. Právě široké projednání a připomínkování může pomoci nápravě těchto nedostatků a nalezení kvalitního řešení.

„Aktuální návrh POH je o poznání realističtější než verze, která byla navrhovaná ke schválení na podzim roku 2012 a která byla podrobena široké kritice. POH ČR konečně obsahuje realistická data o předpokládané budoucí produkci odpadů, která podobně jako v EU dlouhodobě neroste, ale spíše postupně klesá. Je zřejmé, že celý sektor bude nyní podrobně sledovat, zda MŽP neopustí nastoupenou cestu otevřené diskuze nad návrhem POH ČR a že kvalitně vypořádá a zapracuje připomínky z vnějšího připomínkového řízení, které bylo ukončeno,“ dodává Petr Havelka z ČAOH.

Připomínky České asociace odpadového hospodářství k návrhu POH ČR (verze květen 2014) jsou k dispozici zde v podobě, jak byly odeslány na MŽP.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Odkazy a zdroje informací:

1. Statistická ročenka MŽP 2012, strana 51

2. Připomínky ČAOH k POH ČR: Caoh---pripominky-k-poh-Cr-final-web.pdf [ 249.22 kB ]

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..