ČAOH připravila přehlednou příručku pro živnostníky

Česká asociace odpadového hospodářství připravila v rámci svého odborného a vzdělávacího působení stručnou a přehlednou příručku pro nakládání s odpady, které produkují živnostníci. Na dvou stranách v moderní grafické formě informuje ČAOH drobné původce odpadů (podobných komunálním odpadům) o povinnostech a možnostech vyplývajících ze zákona o odpadech. ČAOH poskytuje tuto skládací příručku zdarma.

Podařilo se vysvětlit, že osvěta a možnost volby je vhodnější, než další povinnosti a striktní nastavení

Problematika živnostníků a jejich povinností vyplývající ze zákona o odpadech byla součástí jednání odborných pracovních skupin na Ministerstvu životního prostředí k budoucímu legislativnímu nastavení odpadového hospodářství ČR. Představitelé Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) dlouhodobě prosazovali povinné zapojení živnostníků do systému nakládání s odpady obce. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) naopak doporučovala zachování dosavadní možnosti volby pro původce odpadů, komu své odpady a za jakých podmínek budou předávat. „Pro živnostníky je vždy důležitá možnost volby, a to, aby mohli na základě svého vlastního úsudku vybrat z poskytovaných služeb tu pro ně nejvhodnější a tu, která pro ně znamená akceptovatelnou cenu,“ říká Petr Havelka, ředitel ČAOH. V rámci odborných jednání na MŽP nakonec výraznou většinou zvítězil názor, že je třeba živnostníkům zachovat možnost volby dodavatele služeb odpadového hospodářství. Živnostníci tak budou moci, tak jako doposud, volit mezi zajištěním odpadového hospodářství přes odpadové firmy, kterých je na trhu široké množství a poskytují spektrum různých služeb, nebo budou moci využít systém obce s jednotnými definovanými podmínkami.

ČAOH se zároveň s SMO ČR dohodla, že v rámci svého vzdělávacího působení a osvěty, připraví stručnou příručku pro živnostníky, která přehledně shrne základní povinnosti a možnosti, které živnostníci při zajištění nakládání s odpady mají.

Co příručka obsahuje

Mimo soupis základních povinností původců odpadů a možných způsobů nakládání se vznikajícími odpady (smlouva s firmou, smlouva s obcí), shrnuje brožura také kontrolní kompetence a možné sankce vyplývající z porušení povinností stanovených zákonem o odpadech. Dále uvádí v tabulkovém přehledu seznam vybraných druhů odpadů ze skupiny komunálních odpadů z přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., včetně katalogových čísel, jež mohou nejčastěji při živnostenské činnosti vznikat.

„Materiál ČAOH není vyčerpávající návod, jak s odpady nakládat. Příručka ale v přehledné formě shrnuje základní povinnosti živnostníků při nakládání s odpady podobnými komunálním odpadům. Je třeba, aby živnostníci věděli, že jim odpady vznikají a že mají několik možností, jak zajistit splnění svých zákonných povinností,“ doplňuje Petr Havelka z ČAOH.

Příručka zároveň upozorňuje, že živnostníci, kterým vznikají i jiné odpady, než odpady ze skupiny 20, musí nakládání s nimi řešit přes odpadové firmy (oprávněné osoby), neboť obecní systémy k tomu dle § 17 zákona o odpadech nejsou způsobilé.

Obsah příručky byl projednán rovněž s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, která její vyhotovení velmi přivítala.


Příručku bude ČAOH poskytovat zdarma, jako osvětový materiál k dodržování povinností původců odpadů. Příručka je připravena jako skládací dvojstrana A4, kdy grafické vyhotovení ji umožňuje přeložit na třetiny a listovat v ní.

Příručka ve formátu pdf je zdarma ke stažení zde: prirucka-Caoh-pro-zivnostniky---final.pdf [ 176.38 kB ]


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

28. května 2024  |  zdroj: Enviweb

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..