ČAOH se opět rozrostla o dalšího člena

V únoru vstoupila do České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) další významná odpadářská společnost - Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

 

Společnost Komwag se tak zařadila mezi stále se rozrůstající množinu odpadářských firem, které se rozhodly prostřednictvím ČAOH aktivně se podílet na diskuzi o vhodném fungování a budoucím vývoji odpadového hospodářství v ČR, zejména v jeho legislativní části. Legislativa je prioritním prvkem v nastavení celého systému. 

Společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. byla založena 1. 4. 1996. Hlavními akcionáři společnosti jsou rakouská společnost REIWAG Facility Services GmbH a Městská část Praha 2. Díky svému rozsáhlému portfoliu služeb pro obce, městské části i živnostenský sektor patří společnost Komwag mezi důležité poskytovatele služeb zejména na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. V oblasti odpadového hospodářství společnost nabízí komplexní likvidaci a svoz komunálního odpadu, obstarává služby pro obchodní řetězce, hotelové komplexy či bankovní domy, ale i pro celou řadu dalších původců odpadů. Komwag také zajišťuje instalování sítí odpadkových košů, kontejnerů na odpad, ale provozuje i sběrný dvůr. V případě potřeby zabezpečuje likvidaci černých skládek. Společnost je vybavena moderní technikou s průměrným stářím 5 let.

Společnost Komwag, tak jako řada dalších odpadářských společností, cítí tlaky na prosazení ne zcela vhodných změn legislativy odpadového hospodářství v ČR a v rámci diskuze o dalším vývoji chce být samozřejmě u toho.

„Základní cíle ČAOH, jako jsou ochrana volného tržního prostředí, svoboda původců odpadů zvolit si svého dodavatele služeb, technologická neutralita, uplatňování moderních, avšak nákladově smysluplných technologií v českém odpadovém hospodářství, to jsou body, u kterých stále větší počet firem vnímá potřebu podpořit je a svým dílem přispět k jejich ochraně. ČAOH je v sektoru odpadového hospodářství nepochybně největším sdružením zainteresovaných firem, je čitelná, má vyprofilovaný názor a je velmi důležitým partnerem do konstruktivní diskuze k dalšímu vývoji odpadového hospodářství v ČR,“ říká ředitel ČAOH Petr Havelka. Dále dodává: „vstup dalšího člena, společnosti Komwag, mě velmi těší, a to mimo jiné i proto, že vím, že chtějí být aktivní a své odborné zkušenosti chtějí využít na podporu cílů hájených ČAOH, tedy cílů efektivního odpadového hospodářství“.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..