ČAOH se opět rozrůstá, nyní o českou odpadovou společnost

V rámci České asociace odpadového hospodářství proběhla dle avizovaného původního plánu říjnová valná hromada, kde dosavadní členská základna odhlasovala schválení nových stanov ČAOH. Byl splněn již dříve mediálně prezentovaný záměr - ČAOH zjednodušila dosavadní složitou strukturu několika forem členství a pro budoucí období nabízí všem stejné podmínky řádného členství.

„Doposud mohla v rámci ČAOH hlasovat pouze část členské základny. Po aktuální změně stanov již budou mít všichni členové hlasovací právo a mohou aktivně ovlivňovat dění v ČAOH,“ říká nový ředitel ČAOH Ing. Petr Havelka. Dle jeho příslibu byly nově i zjednodušeny podmínky členství, když byla zrušena některá omezující pravidla pro vstup. Po již zveřejněném říjnovém vstupu společnosti Marius Pedersen do ČAOH, má tato asociace dalšího nového člena. Na počátku listopadu vstoupila do nově a aktivně pojaté ČAOH významná středočeská odpadová společnost MPS Kladno. „Jsem rád, že v našich řadách mohu nově přivítat tuto ryze českou a dlouhodobě úspěšnou odpadovou společnost, která poskytuje své služby mnoha tisícům obyvatel ve středních Čechách.“ říká Ing. Havelka. A k věci doplňuje, že s ohledem na aktuálně probíhající další jednání s aktivními odpadářskými společnostmi, které se nově chtějí v rámci ČAOH podílet na dění v odpadovém hospodářství věří, že tato asociace má poměrně silný sjednocující potenciál. Potenciál, který může vést ke konstruktivní odborné, legislativní a koncepční práci na vhodných cestách budoucího směřování odpadového hospodářství v ČR tak, aby tyto cesty byly smysluplné, ekonomicky realistické a zejména funkční v praxi. 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..