ČAOH souhlasí s klíčovými doporučeními Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) souhlasí s upozorněním Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), že k splnění cílů Evropské unie v oblasti recyklace bude zapotřebí většího úsilí a zároveň včasného přijetí nového zákona o odpadech podporujícího skutečnou recyklaci.

 

Po celém světě se projevuje trend směřující k lepšímu nakládání s odpady, který podporuje separaci, recyklaci a následné využívání materiálů jako zdrojů pro další výrobu. Evropský cíl stanovuje podíl komunálního odpadu ukládaného na skládky na maximálně 10 %, a to k roku 2035. V České republice je skládkování na postupném ústupu již od roku 2009 (viz zde). Není proto nijak překvapivé, že závěry Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která po 13 letech hodnotila stav ČR v oblasti životního prostředí, mj. potvrzují pokrok v oblasti nakládání s odpady. OECD konstatuje, že využití odpadů v ČR v minulém desetiletí výrazně vzrostlo. Přestože je produkce odpadu na jednoho obyvatele ČR hluboko pod průměrem OECD, což je velmi pozitivní, jako způsob jejich odstraňování u nás i nadále převažuje skládkování (v roce 2016 45 %). K dosažení evropského cíle v roce 2035 je tak dle OECD třeba, aby byl včas přijat nový zákon o odpadech a vyvinuto větší úsilí. ČAOH se s tímto závěrem ztotožňuje a věří, že nová vláda dá odpadovému zákonu, tentokrát vycházejícímu skutečně z evropských cílů, prioritu. „Stejně tak souhlasíme s Andrejem Babišem, že je potřeba zavést recyklaci komunálních odpadů na širší úrovni, jak uvedl v pořadu Události v České televizi,“ dodává Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

Ve spolupráci se Spolkem veřejně prospěšných služeb a se Sdružením komunálních služeb jsme připravili tzv. Desatero moderního odpadového hospodářství. Jde o návrh opatření, která zajistí splnění cíle Evropské unie separovat a recyklovat v rámci ČR 65 % komunálních odpadů do stanoveného termínu v roce 2035, kdy by mělo být na skládky dováženo pouze 10 % odpadů,“ říká Havelka. Tato námi doporučovaná opatření ukazují, jak může stát recyklaci skutečně podpořit, a odrážejí postoj zásadní většiny firem, jak privátních, tak komunálních, které se v České republice zabývají nakládáním s komunálními odpady. Desatero klade důraz na co nejlepší třídění odpadů a s tím související omezení množství skládkovaných odpadů. Vedle četnějších a lépe dostupných popelnic na tříděný odpad pokládá za důležité také daňové zvýhodnění recyklovaných materiálů a výrobků z odpadů, jejich upřednostnění ve veřejných zakázkách či zpracování odpadu na třídicích linkách, spolu s lepší legislativou pro jejich provoz.

ČAOH podporuje i určité navýšení poplatků za ukládání odpadů na skládkách. Poplatek ovšem nemá být nástrojem, který firmám zajistí prostředky pro investice do nejdražších technologií, a to z rozpočtů obcí a co nejrychleji (jak je navrhováno např. k roku 2024). Skládkovací poplatek, jakožto daň, má zajistit splnění cíle omezení skládkování, nikoli pohodlné investiční prostředí a budoucí vysoké zisky podniků. Proč by obce měly násobně navýšený poplatek, či zbytečně předražené technologie platit? Na tento klíčový fakt se v debatě bohužel někdy zapomíná. Jak moc má poplatek vzrůst, aby byl splněn evropský cíl omezování skládkování k roku 2035, ale přitom nebyly zbytečně zatíženy obce, musí definovat objektivní ekonomická analýza. Taková zatím bohužel není k dispozici. Věříme, že ji nová vláda připraví. Analýza samotná, stejně jako její objektivita, je podle nás klíčovým krokem k vyváženému nastavení nového zákona. Požadavek na ni je zřejmý, dlouhodobý a vychází zejména z potřeb těch, kteří budou nakládání s komunálními odpady platit, tedy našich dlouholetých zákazníků – obcí a měst (více viz zde a zde).

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Polemika Odpadového fóra k roku 2024 - Havelka - doporučujeme motivační cestu, nikoli represivní

Většina obcí zasílá nesouhlasná usnesení zastupitelstev k navrhovanému zdražení zákonných poplatků

Ekonomický deník: Obce musí mluvit do nové podoby zákonů o odpadech, míní Havelka z odpadové asociace

Odpady: Stanovisko SMS ČR k odpadové legislativě a dopisu oborových svazů na obce a města

Anketa obcí: Víc než tisíc tři sta obcí se vyjádřilo k odpadovému hospodářství

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..