ČAOH: Úprava vyhlášky MŽP týkající se sběren odpadů

Ministerstvo životního prostředí aktuálně zaslalo do vnějšího připomínkového řízení novelu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Navrhovaná úprava vyhlášky je velmi stručná - v § 8 odst. 5 se slova „a odpady, za jejichž výkup nebo odběr nesmí poskytovat úplatu v hotovosti,“ zrušují.

V odůvodnění k tomuto ministerstvo uvádí, že novela rozšiřuje povinnost provzovatele poskytovat úhradu za vykoupené nebo odebrané odpady pouze bezhotovostně. Dle MŽP by se povinnost bezhotostních plateb nově týkala všech odpadů stanovených v § 8 odst. 2 vyhlášky (kovy). 

V tomto směru MŽP odkazuje na již platnou povinnost stanovenou zákonem o odpadech v § 18 odst. 5: "Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí za vykoupený nebo odebraný odpad stanovený prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 poskytovat úplatu v hotovosti." 

Bezhotovostní platby x úplný zákaz výkupu všech odpadů

V rámci připomínkového řízení je nyní možnost MŽP upozornit na případné nepřesnosti navrženého řešení, které se však v obecné rovině zdá jako racionální a dobré. Zavedení povinnosti pouze bezhotovostních plateb bylo opakovaně zákonodárcům a MŽP doporučováno odbornou veřejností, včetně ČAOH, jako efektivní řešení problému s výkupy kovů a jejich kontrolovatelností. Bezhotovostní převody jsou vždy dohledatelné a cesta kontroly přes sledování toku financí se jeví jako zásadně smysluplnější než zvažovaný návrh na zákaz výkupu veškerých odpadů od občanů (více zde). Takové opatření (zákaz výkupu) předně naráží na základní práva osob na majetek a na jeho hodnotu, tedy na Ústavou chráněná práva občanů. Absolutní zákaz výkupu odpadů může mít negativní dopad také na recyklační průmysl v ČR. Část odpadů, které do oprávněných zařízení v ČR nosí občané a přivydělávají si tím (papír, plasty, kovy, apod.) může následně skončit v zahraničí, kde za odpad občané získají svou hodnotu.

Jak sám ministr Brabec nedávno k této věci pronesl v Senátu (27.8.), taková omezení občanů nezná většina států v EU. Konkrétně sdělil: „My jsme teď ještě v rámci obědové přestávky ověřovali v okolních zemích, a budete překvapeni, ale podle našich zjištění a kolegové hovořili se svými kolegy experty na odpadové hospodářství v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Polsku, Maďarsku a Slovensku, a podle našich informací dneska nikde neexistuje zákaz výkupu těchto surovin od fyzických osob. A dokonce je i zpoplatněn. I v tom Švýcarsku, i v tom Německu, i v tom Rakousku, jsou soukromé firmy, které vykupují od soukromých osob třeba kovové odpady. Je proto otázkou, proč zrovna v ČR se z toho stalo něco, co je socio-ekonomický, resp. co je sociální problém, a co třeba sahá i do kompetencí Ministerstva vnitra a dalších.“

Vyhláška MŽP zavádějící povinnost bezhotovostních plateb za kovové odpady se zdá být racionální cestou řešení problematiky sběren. Cestou, která nepostihuje plošně všechny občany, ale zaměřuje se na faktické zefektivnění možnosti kontroly a dozoru, včetně možnosti dohledání osob podezřelých z páchání trestné činnosti.

Vyhlášku je možné připomínkovat do 26.9.2014.

 

Soubory k návrhu novely jsou k dispozici zde:

duvodovka-novela-podrobnosti.pdf [ 174.83 kB ]

novela-podrobnosti.pdf [ 50.35 kB ]

zneni-se-zmenami-podrobnosti.pdf [ 56.42 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..