ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Vláda před Vánoci schválila Plán odpadového hospodářství, který Ministerstvo životního prostředí předložilo, aniž by byly s dostatečným předstihem známy a projednány jeho ekonomické dopady na občany a firmy. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH), která s navrhovaným razantním zdražením dlouhodobě nesouhlasí, dnes představila své vlastní řešení a upozornila na nedostatky ekonomické analýzy.

 

Nebylo dodrženo slovo

Ministerstvo životního prostředí nedodrželo svůj slib a neposkytlo před projednáním na vládě odborné veřejnosti k posouzení ekonomickou analýzu Plánu odpadového hospodářství. I přes to a přes dlouhodobou kritiku byl dokument schválen, aniž by proběhla elementární diskuze nad dopady navrhovaného zdražení. Nedovedu si představit firmu, která by si vytvořila desetiletou strategii a schválila ji, aniž by předtím byly prodiskutovány její ekonomické souvislosti. Náš stát to bohužel udělal, a pokud nechceme hazardovat se zbytečným zatížením peněženek občanů, je třeba to napravit. Ministerstvo navrhuje zvýšení skládkového poplatku o 100 % v roce 2020, a dokonce o 200 % v roce 2024, což bude znamenat zdražení na 1 000 a 1 500 Kč. Podle zkušeností recyklačních firem by přitom pro podporu recyklace a většího třídění stačilo navýšit poplatek každé tři roky o 100 korun, tak aby konečná částka v roce 2020 dosáhla 700 Kč. To by jednoznačně vedlo k omezení skládkování, aniž by občané a firmy museli platit citelně více, a vytvořilo by to prostor pro splnění cílů EU týkajících se recyklace,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

Evropské doporučení je jasné, POH jej však dostatečně nepřejal

Množství skládkovaného odpadu stále klesá, a to i bez toho, aby v posledních letech došlo ke zvýšení poplatku za skládkování. Za posledních 5 let pokleslo množství skládkovaných odpadů o 1 000 000 tun a i nadále se snižuje. Česká republika by se podle ČAOH měla více zaměřit na materiálové využití, recyklaci a úpravy odpadů, jak to požaduje také Evropská unie. Navrhované zvýšení skládkového poplatku pouze uvolní cestu novým spalovnám, které představují nejdražší způsob nakládaní s odpady a které s ohledem na vysoké cíle Evropské unie v oblasti recyklace rozhodně nejsou aktuálním trendem.

Jakou cestou se chce ČR vydat?

„ČR se musí rozhodnout, zda chce své odpady třídit, recyklovat a upravovat pro další způsoby využití, včetně toho energetického, nebo zda chce celý obsah černých popelnic bez další úpravy pálit v mamutích spalovnách. Aktuální text POH a jeho ekonomická analýza ukazují na zásadní tlak na variantu spaloven. U té je však třeba občanům pravdivě sdělit, že jde o nejdražší a dlouhodobě neměnný, a tedy neflexibilní způsob, jak s odpady naložit, a že náklady ponesou právě oni. Třídění, recyklace a úprava odpadů je jednoznačně levnější cestou, která navíc podporuje zaměstnanost a tržní prostředí a EU ji preferuje. Jak se tedy ČR rozhodne a kolik to bude občany skutečně stát? ptá se Petr Havelka.

 

Ke stažení: Přečtěte si sami, co se vlastně navrhuje a jaké to má dopady

Materiál MŽP: Výstupy z ekonomické analýzy Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024: ekonomicka-analyza.pdf [ 552.67 kB]

Základní připomínky ČAOH k materiálu MŽP: zakladni-pripominky-ekonomicke-analyze.pdf [ 101.29 kB ]

Prezentace ČAOH z tiskové konference dne 22.1.2015: tiskova-konference-Caoh-final.pdf [ 1.74 MB ]


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Související články:

Firmy kritizují MŽP kvúli ekonomické analýze odpadového plánu  (ČTK)

Růst obecních nákladů na likvidaci odpadů mají zaplatit živnostníci (E15)

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"
 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..