ČAOH: Změny v zadávání veřejných zakázek a pozvánka na seminář

Od 1. října 2016 bude účinný nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Tento zákon mimo jiné umožňuje zadavateli vyloučit ze zadávacího řízení společnosti, které nemají zaknihované akcie. Pokud se tedy Vaše akciová společnost chce i po 1. říjnu 2016 bez obav účastnit veřejných zakázek, je třeba změnit podobu akcií na zaknihované.

Přeměna akcií na zaknihované akcie ve zkratce znamená nahrazení listinné akcie zápisem do příslušné evidence zaknihovaných akcií na majetkový účet vlastníka – akcionáře.

Zaknihování akcií vyžaduje řadu formálních náležitostí (rozhodnutí valné hromady společnosti formou notářského zápisu, zápis do Obchodního rejstříku, uzavření smlouvy o vedení evidence emise ze strany společnosti, otevření účtu akcionáře u centrálního depozitáře cenných papírů, atd.), a tedy je třeba počítat i s tím, že bude trvat delší dobu, řádově několik týdnů až měsíců. Je tedy nejvyšší čas začít potřebné změny řešit.

Kromě povinnosti zaknihování akcií přináší nový zákon o zadávání veřejných zakázek řadu dalších změn, např. změny ve zjednodušení režimu podlimitních zakázek, změny v posuzování kvalifikace dodavatelů, změny v hodnocení či v problematice účasti subdodavatelů v rámci zadávacího řízení. Dochází i ke změnám, které se týkají posuzování změn již uzavřených smluv a zadávání víceprací.

Advokátní kancelář Oberfalcerová a spol. pořádá dne 8. září 2016 od 13 hod. seminář na téma „Změny v zadávání veřejných zakázek“, kde budou vysvětleny změny, které přináší nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve své finální verzi spolu s dalšími prováděcími předpisy.

 

Přijďte i Vy do příjemných prostor Víno-klubu na adrese Benediktská 3, Praha 1, a zúčastněte se semináře na aktuální téma, který je pro zástupce členů ČAOH zdarma.

 

Přihlášky na seminář, prosím, zasílejte do 2. 9. 2016 na e-mail office@oberfalcerova.com

 

Ke stažení

pozvánka a program semináře - pozvAnka-zvz-8.9.2016.pdf [ 509.37 kB ]

 

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..