Český rozhlas: COVID a odpady, třídění, zdražení v obcích

Český rozhlas na přelomu roku zjišťoval, jak se v posledních měsících vyvíjela produkce odpadů v obcích v souvislosti s pandemií COVID, jak občané aktuálně třídí odpady a jaké jsou výhledy v oblasti zdražování poplatků za odpady v obcích a městech. Petru Havelkovi z České asociace odpadového hospodářství byly položeny tyto dotazy.

 

Pozorujete v roce 2020 zvýšení objemu sváženého komunálního směsného i tříděného odpadu?

Rok 2020 má jistě svá specifika způsobená průběhem pandemie COVID. Nárůst množství obou skupin odpadů lze pozorovat v domácnostech, protože lidé ve velké míře pracují z domova, nechávají si více zasílat zboží poštou, apod. U firem naopak množství těchto odpadů kleslo, což je logické opět s ohledem na COVIDová opatření.

 

O jaké množství tedy produkce odpadů narostla? Jsou nějaké lokality nebo regiony, ve kterých je zvýšení výraznější?

Přesná čísla ukáží až roční statistiky, ale u komunálních odpadů z domácností můžeme hovořit odhadem o navýšení cca o 15 %. Ale jak říkám, kompenzováno je to z druhé strany poklesem odpadů z firem. Viditelnější jsou změny v hustěji obydlených regionech.

 

Pozorujete, že by se za letošní rok nějak změnil poměr mezi množstvím směsného komunálního a tříděného odpadu?

To si nemyslím. I když obce i lidé se snaží třídit stále více, což je velmi pozitivní. Určité nárůsty u tříděného odpadu jsou také s ohledem na zásilkový prodej a s tím spojené větší množství obalů. Ale tím, jak jsou lidé více doma, tak vyprodukují i o něco více směsného odpadu. Takže poměrově bych tu asi žádný výraznější trend v tomto období neviděl. Z pohledu EU a vyhlášených cílů Akčního plánu oběhového hospodářství ale musíme jako ČR zásadně snížit množství vznikajících směsných komunálních odpadů. Do roku 2030, tedy za necelých 9 let bychom měli obsah černých popelnic snížit dokonce na polovinu. Odpad by se měl buď produkovat méně, a nebo by se měl zásadně odklonit tříděním do barevných kontejnerů.

 

Budou v roce 2021 svozové firmy zvyšovat ceny svých služeb pro obce? Pokud ano – o kolik a z jakých důvodů?

Ano, je to velmi pravděpodobné. Hlavním důvodem je nová odpadová legislativa z dílny MŽP. Nový zákon s sebou přináší razantní navýšení poplatků za skládky, které platí obce a města. Zvýšení alespoň z části kompenzuje třídící sleva. Dále zákon přináší změnu zpoplatnění občanů, včetně možného navýšení ceny za svoz odpadů občanům a řadu nových povinností jak pro obce, tak pro firmy. Je to celý soubor nových opatření, která celkově znamenají citelné navýšení nákladů. Tyto náklady se nepochybně promítnou jak v rozpočtech obcí, tak v peněženkách občanů. Připlatí si i firmy jako původci odpadů. Nemyslím si ale, že v tomto případě by bylo možné dávat to za vinu jako obligátně Evropské unii a její nové legislativě. Řada povinností a nových nastavení je čistě českým specifikem, takže v tomto je třeba býti vůči EU fér.

 

Zdroj: Na otázky Českého rozhlasu odpovídal Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství + část informací vyšla na webu Českého rozhlasu https://www.irozhlas.cz/ekonomika/smesny-odpad-obce-odvoz-skladka-trideni-odpadu-popelnice-poplatky-odpadova_2101171050_gak

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..