Chyba ve vyhlášce trvá - důkaz - všechny projekty nových třídících linek na komunální odpady stále zastaveny

Server Novinky.cz a deník Právo upozornili na stále trvající chybu v novelizované vyhlášce č. 294/2005 Sb. Novela způsobila to, že v celé ČR byly zastaveny všechny projekty třídících linek na komunální odpady, a to jak firem privátních, tak firem obcí a měst. Dopady vyhlášky tak byly z ekologického pohledu jednoznačně negativní, což potvrzují i ekologové. Bohužel se tím ČR vzdálíla i od možnosti lépe naplňovat myšlenky a cíle evropského balíčku oběhového hospdoářství.

Originál článku je na serveru Novinky.cz k dispozici pod tímto odkazem.

 

Novela vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky z dílny ministerstva životního prostředí snížila od ledna parametr výhřevnosti pro skládkování odpadů z třídíren. Podle ekologů a odborných organizací to povede k tomu, že velká část jinak recyklovatelných odpadů půjde přímo na skládky (více zde).

Novelizovaná vyhláška jednoznačně uškodila možnostem lepšího nakládání s odpady. Byly zastaveny všechny projekty třídicích linek v ČR. Je to velká škoda, protože zde byla připravena řada projektů moderních třídicích linek na směsné komunální odpady,“ řekl Právu výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka.

Jako příklad uvedl plánovanou velkokapacitní moderní linku v Ostravě (více zde), která měla zajištěné i financování. „Vše bylo zastaveno,“ poznamenal Havelka.

To, že projekty třídicích linek dostaly červenou, potvrdil i odpadový expert Hnutí Duha Ivo Kropáček. „Ministerstvo je vyhláškou z ledna zařízlo,“ řekl Právu.

Nové třídicí linky měly podle Havelky zajistit efektivnější separaci druhotných surovin, a tím i omezení ukládání neupravených směsných odpadů na skládky (více zde).

„Pokud odpad projde linkou, lze z něj vytřídit část využitelnou pro recyklaci, část využitelnou pro energetické využití, zajistí se redukce hmotnosti odpadů odparem vody a ve finále zbyde významně menší množství již nijak nevyužitelného odpadu, které lze bezpečně uložit na skládku,“ vysvětlil.

 

Jen pro linky?

Kamenem úrazu je podle Havelky to, že ministerstvo novelou snížilo parametr výhřevnosti pro skládkování z třídíren na 6,5 megajoulu (MJ) na kilogram v sušině. Havelka říká, že to paradoxně umožňuje ukládat bez omezení veškeré směsné odpady.

Dříve byly alespoň omezeny parametrem výhřevnosti v hodnotě 8 MJ/kg v normálním vzorku, nikoli v sušině. Vyhláška nově nastavuje omezení nepochopitelně jen pro výstupy z třídících linek. Je tedy zaměřena nikoli proti skládkování, ale pouze proti technologiím třídicích linek,“ uvedl pro Právo Havelka.

Novela podle něho přísně omezuje možnosti nakládání s nevyužitelným zbytkem z těchto linek, a to parametrem výhřevnosti nastaveným na hodnotu 6,5 MJ/kg v sušině, což je asi 4,5 MJ/kg v normálním vzorku.

„Firmy jsou tak de facto nuceny odpady hlavně nijak technologicky netřídit a rovnou je jako celý obsah černé popelnice vysypat na skládku. Bez jakéhokoli omezení. Je to skutečně podivné,“ doplnil Havelka.

 

Je to kompromis, říká ministerstvo

Podle ministerstva životního prostředí ale novelizovaná vyhláška odpovídá praxi v jiných evropských zemích jako Rakousko či Německo a vzešla z připomínkového řízení jako kompromis.

„Cílem je, aby objem odpadů vystupujících ze zařízení na úpravu směsných komunálních odpadů, které skončí na skládce, byl co nejnižší, tedy aby došlo k co největšímu oddělení využitelných složek,“ řekl Právu Marek Čihák z tiskového oddělení ministerstva.

„Stanovili jsme parametry, které mohou splnit opravdu kvalitní zařízení na úpravu odpadů, nikoli ,jednoduchá třídicí zařízení‘, která by pouze umožnila průchod většině směsného komunálního odpadu na skládky,“ dodal.

 

Možné řešení

Podle Havelky by šlo problém vyřešit jednoduše: „Nastavit parametr na dříve i ministerstvem doporučovanou hodnotu 6 MJ/ kg nikoli v sušině, ale v normálním vzorku. Velmi rychle by se opět spustily práce na projektech třídicích linek a odpady by se začaly zpracovávat.“

Hnutí Duha zase navrhuje, aby se při skládkování hodnotilo také to, zda je odpad biologicky rozložitelný.

 

Zdroj: Deník Právo + Novinky.cz redaktor Martin Procházka

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Proběhl seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“

PRO ENERGY: Možnosti a nesnáze Evropou doporučovaných cest energetického využití odpadů v ČR

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Boj o třídicí linky. Přísná norma zavalí skládky odpadem, tvrdí firmy

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

ČT: Recyklace vs spalování odpadu

ČT: Česko potřebuje až čtyři nové spalovny – postaví je Japonci?


Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..