Člen ČAOH - Kovohutě Příbram opět přes 2 miliardy

Tržby společnosti v loňském roce opět překročily 2 miliardy Kč, s meziročním nárůstem o půl procenta. Jde o druhé nejvyšší tržby v historii.

Výše tržeb je negativně ovlivněna převedením určitých obchodů z klasického systému nákup-prodej na přepracování,kdy si rozhodující zákazníci sami dodají olověné baterie a odeberou pak hotové olovo. Hospodářský výsledek pak byl na úrovni roku 2006 a to díky aktivitám všech 4 divizí.

Pracovníci podniku v roce 2012 vyrobili přes 45 tisíc tun surového olova, což je rekord v celé 226leté historii hutě. Zrecyklováno bylo téměř 59 tisíc tun olověných odpadů, především vyřazených olověných autobaterií.

Dále podnik loni vyrobil 12 tun drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium). Ekologicky zrecyklováno také bylo téměř 1 500 tun elektroodpadu plus dalších 950 tun svítidel a světelných zdrojů v dceřiné společnosti RECYKLACE EKOVUK. Sběrné místo elektroodpadu v areálu hutě se za celý rok 2012 zaplnilo téměř 40 tunami vysloužilých elektrozařízení. Děkujeme všem, kdo svůj elektrošrot nosí na naše sběrné místo a rádi bychom tímto oslovili i další občany a firmy, aby dali i svým elektroodpadům šanci na ekologickou recyklaci. V rámci ekologických služeb firmy se dále od občanů vykoupilo 157 tun olověných baterií (aktuální výkupní ceny jsou zmíněny níže) – Kovohutě se v roce 2013 více zaměří také na výkup a sběr odpadů od obyvatel Příbramska a okolí.

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. se stala dne 21. srpna 2012 podpisem akviziční dokumentace akcionářem ve firmě RECYKLACE EKOVUK, a. s. Od této chvíle mají Kovohutě 60%ní podíl. Smluvně je připraveno budoucí 100%ní vlastnictví. Po vstupu Kovohutí do RECYKLACE EKOVUK je jeho novým předsedou představenstva Petr Janda, který je současně ředitelem kovohuťské divize Elektroodpad. Nová provozovna je v Příbrami v areálu Kovohutí, kde se ekologicky zpracovávají svítidla a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky či zařízení pro šíření či řízení osvětlení; dále také klasické žárovky). Tyto aktivity synergicky doplňují zpracovací možnosti divize Elektroodpad.

Firma tradičně nezapomíná na ekologii, inovační a rozvojové projekty. Společnost zvýšila stav zaměstnanců o 4 %. Snaží se pro všechny najít využití – jak v jejich klasickém smluvním zařazení, tak v případných náhradních pracích i v rámci „sesterských“ divizí.

 

Kovohutě Příbram převzaly v roce 2012 ocenění za 5. místo v ČR v soutěži Exportér roku 2011 v nové kvalitativní kategorii Nejlepší (velcí) exportéři dle hodnocení společnost Dun&Bradstreet. Dále se umístily mezi prvními deseti hodnocenými firmami ve Středočeském kraji v rámci prestižního ekonomického žebříčku Štiky českého byznysu a získaly stříbro v 1. ročníku internetové soutěže Okresní hospodářské komory Top firma Příbramska 2011 vyhlašované loni v dubnu.

Hutníci vyrobili od roku 1311 do konce roku 2012 za více než 701 let více než 1,64 milionu tun olova a více než 5 tisíc tun stříbra v historii hutnictví na Příbramsku. Do 70. let minulého století se olovo vyrábělo z primárních surovin příbramských dolů a v posledních desetiletích už jen recyklací olověných odpadů, zejména autobaterií. Stříbro se vyrábí také již jen recyklací. Výroba se takto eviduje prostřednictvím historických pramenů, knih, výrobních deníků a v posledních letech v rámci elektronických databází. Při současném tempu výroby bychom se 2milionté tuny olova mohli dočkat někdy kolem roku 2020.

Kovohutě Příbram jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu).

Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region výkup olověných baterií (aktuálně 170,- Kč za klasickou, 340,- Kč za velkou a 23,- Kč za motocyklovou), sběrné místo elektroodpadu a zpětný odběr baterií-suchých článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.) pro ekologickou recyklaci. Společnost také vykupuje a recykluje další odpady z autovraků – autokatalyzátory, kabely, cívky či plošné spoje a recykluje polypropylen z olověných baterií i dalších odpadů.

V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru a třídění odpadů.

Kovohutě jsou také vydavatelem kulturně-společenského měsíčníku Xantypa, mají rozhodující podíl ve společnostech Galmet trade a Recyklace Ekovuk a na Slovensku vlastní dceřinou firmu Kovohuty SK.

 

Zdroj: Kovohutě Příbram, nástupnická a.s.

Pro účely webu upravil Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..