Člen ČAOH - OZO Ostrava - Už 10 let učíme o odpadech

Centrum odpadové výchovy, vzdělávací středisko společnosti OZO Ostrava zajišťující environmentální výchovu a osvětu obyvatel Ostravy a dalších obcí v regionu, slaví v těchto dnech deset let svého úspěšného fungování. Během této doby prošlo vzdělávacími programy o odpadech už sedmdesát pět tisíc žáků základních, středních i vysokých škol. A zájem o jeho činnost stále roste!

Dne 3. března 2013 uplynulo přesně deset let od chvíle, kdy začala městská odpadová společnost OZO Ostrava provozovat vzdělávací středisko Centrum odpadové výchovy (COV), které se stará o environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu obyvatel Ostravy a dalších obcí ve svozové oblasti OZO Ostrava.

COV se zaměřuje především na školní mládež – pro základní a střední školy má připraveno šest vzdělávacích programů, které dětem objasní zásady správného nakládání s odpady, vysokoškolákům nabízí možnost odborných exkurzí do provozů, kde se dotřiďují, zpracovávají a likvidují jednotlivé složky komunálních i průmyslových odpadů.

Bezplatné vzdělávací programy o odpadech, kterými ročně projde v průměru sedm a půl tisíc dětí a mladých lidí, jsou určeny školám z Ostravy či obcí, v nichž OZO Ostrava sváží komunální odpad. Každý z našich programů je ušit na míru určité věkové skupině. U mladších dětí sázíme na jejich hravost a soutěživost, po starších už chceme, aby se zamýšleli nad širšími souvislostmi, aby pochopili systém a smysl třídění odpadu a věděli, že stav životního prostředí mohou ovlivnit svým každodenním chováním,“ říká k činnosti centra tisková mluvčí a zároveň vedoucí útvaru propagace a ekologické výchovy společnosti OZO Ostrava Vladimíra Karasová a pokračuje: Námi připravované programy jsou pravidelně aktualizovány, aby odpovídaly měnícím se podmínkám odpadového hospodářství. Loni jsme například natočili technologií 3D nový výukový film Cesta odpadu, který se stal v tomto školním roce hlavní novinkou vzdělávacích programů COV.“ Programy probíhají od pondělí do pátku, trvají zpravidla dvě až tři hodiny a konají se v učebně Centra odpadové výchovy v areálu OZO Ostrava v Ostravě-Kunčicích. Vyučující mohou své třídy na programy objednat elektronicky prostřednictvím webových stránek COV (cov.ozoostrava.cz).

Centrum odpadové výchovy ale není zaměřeno jen na děti. Po domluvě připravuje osvětové programy také pro organizované skupiny dospělých zájemců o problematiku odpadového hospodářství. Hlavní akcí zaměřenou na širokou veřejnost jsou však pravidelně organizované Dny otevřených dveří v areálu OZO Ostrava, na nichž je vždy pro návštěvníky připraven pestrý program plný zábavy i poučení o správném nakládání s odpady. Jistě stojí za to zmínit také úspěšné kampaně na podporu separace „Kdo třídí, zaslouží odměnu“ a „Třídíme pro slůně“ či loni realizovanou kampaň „Třídění začíná doma“ spojenou s roznosem praktických setů tašek na třídění odpadu do sto třiceti tisíc ostravských domácností. „Zájem škol i veřejnosti o problematiku odpadů nás těší a jsme přesvědčeni, že systematická výchova ke správnému nakládání s odpady už nese své plody v podobě stále se zvyšujícího množství separovaného odpadu v naší svozové oblasti,“ říká k vysokému zájmu o osvětové projekty ředitel společnosti OZO Ostrava Karel Belda a dodává: „Za úspěchem Centra odpadové výchovy stojí tvořivost, schopnosti a úsilí konkrétních osob, pracovnic našeho útvaru propagace a ekologické výchovy Vladimíry Karasové a Jany Hankové. Jsem přesvědčen, že se jim i v příštím desetiletí bude stále dařit vymýšlet a realizovat nové vzdělávací a osvětové aktivity, které přispějí k ochraně životního prostředí v tomto regionu.“

 

Zdroj: OZO Ostrava Mgr. Vladimíra Karasová

pro účely webu upravil Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..