Člen ČAOH společnost Becker Bohemia spustila u Plzně velkou linku na třídění papíru a plastů

Další z členů ČAOH aktivně přispívá k plnění evropských, ale i národních cílů třídění a recyklace odpadů. Společnost Becker Bohemia aktuálně uvedla do provozu svou novou moderní linku na zpracování odpadů (tzv. dotřiďovací linku komunálních odpadů), a to v areálu provozovny v Dýšině na Plzeňsku.

Společnost Becker Bohemia s.r.o. se sídlem v Plzni je od r. 2000 stoprocentní dceřiná společnost německé společnosti Jakob Becker KG. Tato mateřská společnost pracuje v oblasti odpadového hospodářství již více než 100 let.

Nová třídící linka využívá nejmodernějších technologií na úpravu odpadů. Její kapacita je úctyhodných 30 000 tun za rok. Linka zatím nepoběží na plný výkon, ale už nyní zařízení zaměstnává 15 pracovníků, zatím v jedné směně. Celkem společnost Becker Bohemia zaměstnává ve svých provozovnách 120 osob.

Podstatou využité moderní technologie třídění jsou optické senzory, které dokáží na principu lomu světla automaticky oddělit od sebe různé druhy odpadů, a to velmi efektivně. Linka obsahuje rovněž separátor kovů. Moderní způsob třídění minimalizuje množství zbytkového odpadu a silně přispívá k větším možnostem materiálového využití odpadů, což je hlavní cesta, kterou prosazuje EU.

Společnost Becker Bohemia dále předává jednotlivé vytříděné druhy odpadů, jako např. papír, PET lahve, tvrdé plasty i fólie dalším zpracovatelům z ČR, ale i z Německa či Itálie. Velikosti nové třídící linky odpovídají i skladovací kapacity pro vytříděné odpady. Ty jsou důležité mimo jiné i s ohledem na často se měnící cenu těchto komodit na trhu.

Společnosti Becker Bohemia se, jak uvedl jednatel Pavel Zeman, dobře daří a získává stále nové zákazníky. Kapacita dosavadních zařízení společnosti již nestačila a tak se firma rozhodla pro výstavbu nové linky. Jak dále uvedl Pavel Zeman, firma vybuduje také velkou linku pro skartaci důvěrných a utajených dokumentů.

Dle opakovaných vyjádření představitelů EU a strategických dokumentů jsou právě takováto lokalní finančně nenáročná zařízení budoucností odpadového hospodářství, které se má v dalším období podle EU výrazně více zaměřit na větší třídění a materiálové využití odpadů. Výstupy z podobných zařízení, pro které již nebude materilové využití, je pak možno směřovat do stávajících energetických zařízení s IPPC povolením, kde mohou být jako paliva z odpadů využita pro získání energie. ČAOH dlouhodobě podporuje tuto smysluplnou a ekonomicky reálnou cestu rozvoje odpadového hospodářství, která zároveň nezatěžuje občany potřebou zvýšených poplatků za odpady.

 

Zdroj:

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH (www.caoh.cz)

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..