Compag Mladá Boleslav vybuduje novou mechanicko-biologickou úpravnu odpadů

Člen České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), společnost Compag Mladá Boleslav s.r.o., v brzké době spustí stavbu moderního zařízení na využití odpadů s kapacitou 60 000 tun ročně. Jedná se o další projekt, který přispěje k zajištění ještě vyššího procenta využití odpadů (jak materiálového, tak energetického).

 

Během podzimu 2013 začne společnost Compag Mladá Boleslav s.r.o. ve východní průmyslové zóně Mladé Boleslavi budovat mechanicko-biologickou úpravnu odpadů (MBÚ). Celková investice do výstavby bude 479 milionů korun. Z toho 179 milionů korun pokryje dotace od Státního fondu životního prostředí, zbylých 300 milionů korun pokryje společnost Compag bankovním úvěrem se splatností 15 let. Nová úpravna má být uvedena do provozu nejpozději 1. 1. 2015. Kapacita zařízení je 60 000 tun ročně.

Cílem toho zařízení je pokud možno co nejvíc složek směsného komunálního odpadu využít pro výrobu energie, ať už elektrické či jako paliva. Technologie se dělí na dvě hlavní části. První je třídírna části odpadu, která je využívána pro výrobu alternativního paliva. Druhá je fermentační stanice, která by měla vyrábět bioplyn a následně z bioplynu elektrickou energii. Nákladní automobily přivezou odpad přímo do haly, kde se mechanicky přes lis oddělí suchá a mokrá frakce. Mokrou frakci lis vytlačí pod vysokým tlakem z pevného odpadu a tato část pokračuje do fermentační stanice. V ní bude odpad za teploty 55 stupňů zpracováván tak, aby se z něho získalo co nejvíce bioplynu. Zbylý materiál se vysuší a následně upraví tak, aby z něho částečně mohlo vzniknout alternativní palivo a částečně mohl být použit na rekultivace území po těžbě či rekultivace skládek. Bioplyn je pak přímo v areálu spalován v kogeneračních jednotkách a z něho vzniká elektrická energie.

Po lisování vznikne i suchá frakce. Z té budou nejdříve vytříděny železné a neželezné kovy, inertní materiály (popely, písky, kamenivo) a PVC (obsahující chlor). Zbytek se podrtí a zpracuje do peletek, které budou dále dodávány do společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. jako částečná náhrada hnědého uhlí. Z celkového objemu odpadu, který přijde do centra, půjde na skládku maximálně 15 procent.


Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz; www.tretiruka.cz

ČAOHPodařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..