Další česká odpadová firma vstoupila do ČAOH

Se začátkem měsíce října se Česká asociace odpadového hospodářství opět rozrostla o dalšího člena.

 

Po červnovém vstupu významné recyklační společnosti AMT s.r.o. Příbram, která se specializuje z velké části na recyklaci skla, tedy na jeho materiálové využití, nyní do ČAOH vstupuje litvínovská společnost CELIO a.s.

Společnost CELIO a.s. byla založena již v roce 1993. Od té doby prošla řadou změn v rámci svého postupného vývoje. Dnes patří společnost mezi středně velké firmy s převážně regionálním významem. Své zákazníky však má na území většiny krajů v České republice. Převážně se společnost zaměřuje na kraj Ústecký, Středočeský a Plzeňský. Hlavním předmětem činnosti je nakládání s pevnými odpady. Ve svém areálu v Livtínově CELIO postupně úspěšně rozvíjí různé způsoby nakládání s odpady, včetně přípravy odpadů na energetické využití při procesech spoluspalování v k tomu určených zdrojích.

„Jsem rád, že další úspěšná odpadářská firma rozšířila počet členů naší asociace. Probíhající odborná diskuze v portfoliu našich členů a shoda nad základními cíli ČAOH, pomáhá k tomu, abychom jako asociace přispěli odborným a konstruktivním pohledem převážné části odpadového sektoru k důležitým otázkám, které s sebou vývoj v odpadovém hospodářství přináší,“ říká Petr Havelka, ředitel ČAOH.

 

Zdroj: ČAOH (www.caoh.cz)

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

31. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..