Další informace k nové evropské recyklační dani

V návaznosti na předchozí informace, které k tomuto tématu přinesla Česká asociace odpadového hospodářství, přinášíme další podrobnější informace, které se k nové celoevropské dani podařilo zjistit.

 

Přehledně a v bodech

  1. Novou daň, nebudou odvádět producenti, ale jednotlivé členské státy, pro jejichž rozpočty to tak znamená další povinný výdaj. Tento výdaj nyní bude souviset s množstvím nerecyklovaných plastových odpadů v daném státě. Čím více jich bude, tím větší daň bude stát platit. Nelze proto vyloučit snahy členských států o další omezení produkce těch typů odpadů/obalů, které se nedaří recyklovat, a to například pomocí administrativních či finančních opatření. Sledované budou samozřejmě také jiné způsoby nakládání s těmito plastovými odpady s cílem navýšení podílu recyklace.
  2. V rámci poplatku by jednotlivé členské státy měly odvádět 0,8 EUR za každý kilogram nerecyklovaného plastového obalu vyprodukovaný v těchto státech, tedy 800 EUR za tunu.
  3. Poplatek/nová daň z nerecyklovaných plastových obalů se má platit od 1. ledna 2021.
  4. Poplatek by měl být odváděn ze státního rozpočtu jako národní příspěvek do rozpočtu EU. Jde o příspěvek členských států vypočítaný na základě váhy nerecyklovaných plastových obalových odpadů v daném státě. Příspěvek bude tedy vycházet podle toho, jak daný stát plní/cíle v oblasti recyklace plastových obalů a plastů.
  5. V rámci snížení disproporčních dopadů na méně rozvinuté státy se má také uplatnit zastropování příspěvku (3,8 EUR na hlavu za rok).
  6. Ze státního rozpočtu by mohla ČR podle prvních odhadů odvádět cca 70 mil. EUR. A v dalších letech podle toho, zda se podaří podíl recyklace v ČR navýšit na úkor jiných způsobů nakládání s odpadem.
  7. Finální dohoda na přijetí této nové recyklační daně ale musí být ještě učiněna v rámci vyjednávání v tzv. trialogu a své slovo bude mít ještě před tím Evropský parlament.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH)

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..