Další významná recyklační firma vstoupila do ČAOH

V červnu vstoupila do České asociace odpadového hospodářství další společnost, tentokrát AMT s.r.o. Příbram, která se mimo jiné specializuje na třídění a materiálové využití skleněných odpadů.

 

Společnost AMT s.r.o. Příbram patří mezi významné české soukromé společnosti, které se soustřeďují na svoz a recyklaci separovaného odpadu. Na českém a zahraničním trhu působí již od roku 1991. V roce 1993 začala na vlastních linkách třídit a separovat skleněné střepy určené pro další využití v průmyslu. Od roku 1997 je generálním partnerem skláren O-I Manufacturing a.s. v České republice. Společnost AMT s.r.o. Příbram pokrývá svojí činností 75% území České republiky. V současné době společnost vlastní a provozuje 4 technologie na zpracování střepů o celkové kapacitě 150000 tun/rok. Společnost vyvíjí vlastní způsoby materiálového využití odpadního skla, které již úspěšně uplatňuje například ve výrobcích pro stavebnictví.

 

„Společnost AMT Příbram se v ČAOH zařadila k dalším důležitým členským firmám, které v České republice zajišťují velmi významný podíl na materiálovém využití vybraných skupin odpadů, jako jsou například Kovohutě Příbram, Transform Lázně Bohdaneč a další,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

 

Česká asociace odpadového hospodářství dlouhodobě upozorňuje na nutnost dalšího rozvoje technologií na třídění a materiálové využití odpadů, tak jak o tom hovoří cíle Evropské unie. „Důraz na třídění a materiálové využití odpadů je jednou z priorit odborného působení asociace, v třídění a dalších úpravách odpadů vidíme budoucnost“ doplňuje Petr Havelka. 

 

Zdroj: ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..