Do ČAOH vstoupila s novým rokem další významná odpadářská společnost – OZO Ostrava s.r.o.

Česká asociace odpadového hospodářství přijala k 1.1.2013 další stabilní a úspěšnou českou odpadářskou společnost OZO Ostrava. Společnost OZO Ostrava s.r.o. vznikla v roce 1994 z bývalé rozpočtové organizace TAZSMO Ostrava a její historie sahá až do roku 1949.

Společnost OZO Ostrava úspěšně a dlouhodobě zajišťuje služby svozu a dalšího nakládání s odpady, včetně jejich zpracování, a to v regionu Moravsko-slezského kraje a zejména města Ostravy. „Ne každý ví, že známá zkratka OZO znamená - odvoz a zpracování odpadů“ říká Ing. Petr Havelka ředitel ČAOH a doplňuje: „vstup společnosti OZO do ČAOH mě těší, vím o jejich dobrém odborném zázemí a vím, že budou dalším z aktivních členů ČAOH, kteří mají s ohledem na své dlouhodobé působení v tomto sektoru co říci k otázkám odpadového hospodářství v České republice“. Za zmínku stojí, že tato ostravská společnost v listopadu minulého roku uvedla do provozu novou moderní linku na zpracování odpadů a k výrobě paliv. Tato technologie tak přispěje ke zvýšení procenta energetického využití odpadů v rámci ČR.

 

ČAOH tak přijala do svých řad další subjekt, který se snaží odpovědným, bezpečným a moderním způsobem zajišťovat kvalitní služby související se svozem a finálním zpracováním odpadů. Za poslední tři měsíce se jedná o vstup třetí významné společnosti do nově aktivněji pojaté České asociace odpadového hospodářství.

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..