Do ČAOH vstoupily další tři firmy

Česká asociace odpadového hospodářství opět rozšiřuje řady svých členů. V minulém období do ČAOH vstoupily tři společnosti, které aktivně působí na odpadovém trhu v ČR. Jedná se jak o firmy, které odpad přebírají a dále s ním nakládají, tak o firmy, které poskytují moderní technologie pro zpracování odpadů a jejich využití.


ČAOH hájí moderní a ekonomicky smysluplné způsoby nakládání s odpady

Česká asociace odpadového hospodářství se snaží být aktivní platformou a subjektem pro co nejširší informování jak odborné, tak i laické veřejnosti, ale také asociací s cílem prosazování moderních přístupů k nakládání s odpady. V posledních dvou letech takových přístupů, které vycházejí ze strategií Evropské komise a Evropského parlamentu, známých jako balíček oběhového hospodářství. Principy hájené v této moderní strategii jsou logickým vyústěním snahy o zodpovědné nakládání s odpady, jakožto zdroji surovin pro další výrobu. Není proto žádným překvapením, že hlavní myšlenky a hlavní evropské cíle se týkají potřeby třídění a recyklace odpadů, včetně komunálních odpadů, které jsou rovněž zdrojem mnoha surovin. Větší třídění a zpracování odpadů, včetně těch směsných, je vhodné i z hlediska podpory zaměstnanosti v regionech a odklonu od zbytečného převážení neupravených směsných odpadů na dlouhé vzdálenosti do nákladných centrálních velkokapacitních zařízení (ze spodních příček odpadové hierarchie).


Odpady chceme třídit zpracovávat a využívat

Společnosti, které v posledním období vstoupily do ČAOH, se tak připojují k dalším více než 80 firmám, které chtějí aktivně prosazovat rozumný a moderní přístup k odpadům. Prosazovat jejich zpracování a využití materiálově využitelných složek, včetně energetického využití energeticky bohaté části odpadů po jejich vytřídění ze směsi. Zároveň chtějí hájit tržní a ekonomicky smysluplné řešení, které nepovede ke zbytečnému a umělému navyšování nákladů, či poplatků hrazených ze strany původců odpadů (obcí a firem), jak je v poslední době navrhováno.

Z proběhlého vývoje legislativy v okolních státech již víme, že to lze i bez násobného zdražení a navýšení nákladů původců odpadů.


Do ČAOH vstoupily

Do ČAOH vstoupily z typických odpadových firem nakládajících s odpady, společnost EKO VOLFARTICE a.s. z Libereckého kraje a SMOLO Services s.r.o. z Moravy (vzniklá z části bývalé společnosti van Gansewinkel). Dále do ČAOH aktuálně vstoupila také společnost SOME TECHNIKA s.r.o. z Jindřichova Hradce, jakožto dodavatel techniky a technologií pro svoz a zpracování odpadů, včetně zpracování a třídění komunálních odpadů.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..