Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

Sdružení komunálních služeb, Spolek veřejně prospěšných služeb a Česká asociace odpadového hospodářství zaslaly, jakožto oborové svazy ze sektoru odpadového hospodářství, zajišťující svými členy cca 90% služeb nakládání s odpady pro obce a města v ČR, společný otevřený dopis všem obcím a městům v České republice.


Informace o zdražovací novele

V dopise informují o připravované účelové novele zákona o odpadech (viz zde), kterou se její prosazovatelé opět snaží prosadit do zákona opakovaně odmítnuté čtyřnásobné zdražení poplatků za skládkování, které platí obce a města. Novela měla být navíc schválena bez pozornosti, jako poslanecký návrh, bez možnosti připomínkování, bez vypořádání připomínek, bez vyhodnocení dopadů zdražní na obce a města, bez možnosti reakce občanů. To není zcela transparentní a nevrhá to na návrh a jeho opakované prosazovatele nejlepší světlo.


Svazy podporují evropský balíček k oběhovému hospodářství, včetně evropského cíle k omezení skládkování

Uvedené svazy dále obce a města otevřeně informují o svých návrzích a opatřeních, která shodně doporučují, a již nyní postupně realizují právě ve spolupráci s obecmi a městy. Realizují je směrem k dosažení evropských recyklačních cílů a cíle omezení skládkování odpadů (viz zde). Jmenované svazy dlouhodobě podporují myšlenky a cíle evropského balíčku k oběhovému hospodářství. Jsou to právě tyto svazy, resp. jejich členské společnosti, které v úzké spolupráci s obcemi a městy již sedmým rokem úspěšně realizují postupný odklon odpadů od skládek, a to bez vybírání navrhovaných násobně větších poplatků (více viz zde). Zřejmý pozitivní trend odklonu odpadů, zajišťovaný společnými silami ve spolupráci s obcemi a městy je jasně patrný z přiloženého grafu (viz příloha č. 3). 


Chceme podporu skutečné recyklace

Uvedené svazy zárověň přinášejí jasná a konkrétní doporučení pro podporu separace a pro potřebný další rozvoj recyklace v ČR - např. daňové zvýhodnění pro recyklované výrobky, intenzifikace sběrné sítě barevných popelnic, technologické třídění odpadů, snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu, využívání recyklovaných výrobků ze strany státu ve veřejných zakázkách, apod. Opatření, která jsou motivační a která neberou občanům peníze z peněženek (více viz zde). Podobná opatření navrhuje i Evropa. V návrhu zákona, ani v připravované zdražovací novele, však tyto body "kupodivu" nejsou.


Dopady navrhovaného násobného zdražení nejsou vyhodnoceny, řekla vládní komise

Veškeré související informace jsou obsaženy v dopise, který je spolu s přílohami k dispozici níže. Účelem dopisu bylo podání informace těm, kterých se připravovaná novela a riziko opakovaně silně tlačeného a opakovaně odmítaného zdražení týká. Součástí dopisu je i informace o možných dopadech navrhovaného zdražení a jejich chybějícímu vyhodnocení, formulovaná Legislativní radou vlády, Komisí RIA, k před rokem odmítnutému vládnímu návrhu zákona, který přinášel stejné čtřnásobné zdražení (viz zde).


Obce navrhované zdražení odmítají

Řada obcí a starostů, již na dopis odpověděla a každý den přichází množství dalších odpovědí. Obce oceňují, že jsou o této závažné věci informovány a operativně a aktivně se k možnému riziku zdražení písemně vyjadřují. Zároveň je informace projednávána v zastupitelstvech obcí, kde se k ní mohou oteřeně vyjadřit další občané.

Aktivně se k věci postavilo také Sdružení místních samospráv České republiky (sdružující cca 1300 obcí a měst), které se za obce v tomto směru jednoznačně postavilo a podobné návrhy na násobné zdražení odmítlo. Reakce SMS ČR je k dispozici zde.

 

Ke stažení:

dopis-sektoru-oh-na-obce-a-mesta.pdf [ 955.46 kB, PDF ]

priloha-c.-1-navrh-ucelove-novely.pdf [ 801.96 kB, PDF ]

priloha-c.-2---kom-ria-odpady.pdf [ 145.84 kB, PDF ]

priloha-c.-3---vyvoj-skladkovani-v-cr.pdf [ 681.48 kB, PDF ]

priloha-c.-4---doporuceni-pro-oh-v-cr.pdf [ 433.2 kB, PDF ]

 

Související články

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..