DTE: Energetické využití TAP jako vhodná cesta energetického využití odpadů v souladu s balíčkem oběhového hospodářství EU

Každoroční energetická konference Dny teplárenství a energetiky proběhne ve dnech 8. až 9. září v Hradci Králové. I letos bude součástí programu diskuze a přednášky týkající se energetického využití odpadů. O prezentaci byl pořadateli i letos požádán také Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. Níže přinášíme anotaci jeho letošní přednášky, která se týká možností energetického využití odpadů formou paliv z odpadů, tzv. TAP.

 

O čem bude letošní prezentace?

 

Energetické využití TAP jako vhodná cesta energetického využití odpadů v souladu s balíčkem oběhového hospodářství EU, Petr Havelka, ČAOH – Evropská unie směrnicí stanovila, že skládkování komunálních odpadů se má omezit na maximálně 10 %, a to v roce 2035. Některé státy požádaly o výjimku a termín mají prodloužený k roku 2040. Je pozitivní, že pro ČR platí původní přísnější termín. Návrh zákona o odpadech navíc přináší omezení skládkování využitelných odpadů již k roku 2030. Prioritou EU dle směrnic je recyklace. Tu mají členské státy navýšit minimálně na 65 %, také k roku 2035. Je však zřejmé, že ne všechny odpady lze recyklovat.

Je zde tedy určitý prostor i pro moderní energetické využití odpadů. EU zároveň stanovila cíl, že k roku 2030 by se mělo zredukovat množství vznikajících směsných (zbytkových) odpadů, a to dokonce o plných 50 %. Všechny tyto závazné předpoklady logicky vyúsťují v to, že EU otevřeně podporuje a upřednostňuje energetické využití upravených odpadů, tedy paliv z odpadů, před využitím neupravených směsných odpadů. To je patrné i z dotačních programů, u kterých EU opakovaně stanovila, že nepodpoří žádné projekty ZEVO na směsný odpad. Naopak podporuje úpravy odpadů, včetně výroby a využití paliv z odpadů (TAP).

Paliva z odpadů jsou proto moderní cestou, jak v souladu s balíčkem oběhového hospodářství udržitelně navýšit energetické využití odpadů a přitom neohrozit prioritní evropské cíle třídění a recyklace komunálních odpadů a cíle redukce vzniku směsných odpadů.

Jaké jsou výhody energetického využití upravených odpadů před směsnými? Jaká je vlastně produkce odpadů v ČR? Jaké investice se s novým zákonem připravují? Jaké jsou trendy ve vztahu k možnému splnění závazných cílů? Těmto a dalším tématům se bude věnovat letošní prezentace Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství na Dnech teplárenství a energetiky Hradci Králové.


Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství


Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..