Dvě největší sdružení odpadových firem odmítají aktuální nekvalitní novelu zákona o odpadech, odpůrců je stále více i z řad obcí

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) a Sdružení veřejně prospěšných služeb (SVPS), které zastupuje zejména technické služby měst a obcí, odmítají aktuální nestandardně prosazovanou novelu zákona o odpadech.

Novela bez diskuze

Do novely, která měla původně řešit jen přísnější podmínky pro sběrny kovových odpadů, se někteří poslanci v krátkém čase již po druhé (poprvé to bylo do novely k elektroodpadům) snažili mimo standardní legislativní proces narychlo vsunout množství zásadních strategických změn odpadového hospodářství. Tyto změny přitom dopadnou nejvíce na obce a občany, jakožto na původce komunálních odpadů, a to nutností doprovodného zdražení systému. Nejen obce, ale ani ostatní zásadní partneři diskuze k odpadovému hospodářství přitom neměli šanci podat k těmto strategickým změnám své připomínky a ty tak nemohly být vypořádány. Nikdo se s nimi o textu poslaneckých návrhů nebavil. I přes opakovaný nesouhlas z mnoha stran, včetně části samotných poslanců byly problémové poslanecké pozměňovací návrhy nakonec sněmovnou prohlasovány.


Proč novelou, když se připravuje nový zákon

Přitom je obecně známé, že ministr životního prostředí Brabec již v březnu tohoto roku veřejnosti slíbil, že jeho úřad připraví v otevřené diskuzi potřebné změny odpadového hospodářství a že věcný záměr nového zákona o odpadech předloží jako komplexní materiál na podzim tohoto roku. MŽP na novém zákonu skutečně pracuje a odborníci se na ministerstvu již od jara pravidelně scházeli a postupně připravovali konsenzus pro nové znění zákona. Mnoho subjektů ministerstvo a ministra na jaře také chválilo, a to z toho důvodu, že pracovní skupiny byly konečně vyvážené a že zde byl prostor pro odbornou a konstruktivní diskuzi. Práce odborných skupin však byla, doufejme jen dočasně, zastavena a to podivným prosazováním neprojednaných změn ze strany některých poslanců ve sněmovně. Po tuto dobu MŽP bohužel předmětnou skupinu nesvolalo.


Široká koalice oponentů

Proti popsaným účelovým krokům ve sněmovně se semkla doposud nevídaná skupina širokého spektra subjektů - obce, kraje, průmysl, odpadové firmy, ekologové, která toto zcela nestandardní chování jednoznačně odsoudila. V rámci jednání pléna sněmovny kroky svých kolegů opakovaně otevřeně kritizovali také někteří poslanci a žádali o vrácení novely alespoň do výborů, aby k věci mohla být vedena byť elementární odborná diskuze. Ani to se však nestalo. Zájmy na prosazení účelových změn byly zřejmě silnější. Zde je vždy dobré ptát se, komu aktuální změna prospívá. To nechť posoudí sami čtenáři, v médiích již k tomu některé názory opakovaně zazněly.


Je již zřejmé, že to není kvůli Bruselu

Po projednání ve sněmovně a mnoha sdělených argumentech je nyní již zcela zřejmé, že kvůli Evropské unii to není. Prosazovateli často zmiňované odkazy na riziko sankcí z Bruselu a údajně obdržené infringementy se v mnoha ohledech nezakládaly na pravdě. Podrobnější informace ke skutečnému obsahu evropské legislativy a možným rizikům sankcí zveřejnila Česká asociace odpadového hospodářství po provedené analýze evropských předpisů zde - Pravdy či nepravdy – co skutečně stanoví platná legislativa EU v oblasti odpadového hospodářství?


Pomoci může už pouze Senát

Po-té, co novela byla i přes silnou kritiku prohlasována třetím čtením ve Sněmovně (tisk 153), byla následně zaslána do Senátu, kde získala senátní číslo tisku 324. Novela se zde bude projednávat v průběhu srpna. Přikázána byla dvěma výborům. Termín pro projednání novely v Senátu je do 3.9.2014. Jak ČAOH, tak SVPS, stejně jako řada dalších subjektů, včetně samotných obcí připravuje svá negativní stanoviska k této kontroverzní novele. Část senátorů již nyní zodpovědně zkoumá jednotlivé chyby formulované poslaneckou novelou – více zde V Senátu není shoda nad zákazem skládkování komunálního odpadu.


Stručné shrnutí základních bodů novely a postoje ČAOH k nim:

  1. Řešení problematiky sběren odpadů – ano, vládou přijatý návrh této části novely, který rovněž prošel třetím čtením ve Sněmovně je rozumný a je vhodné jej podpořit
  2. Zavedení třídění kovů – ano, pro opatření je většinová shoda; riziko infringementu ano
  3. Zavedení třídění biologicky rozložitelných odpadů – ano, pro opatření je většinová shoda; riziko infringementu ano; je však nutné definovat, že se jedná pouze o biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu a že obce mají s náběhem povinnosti volnou cestu jak jeho oddělný sběr zajistit
  4. Termín ukončení skládkování odpadů v roce 2024 – v navrhované podobě velmi problematické, rok 2024 je akceptovatelný, ale při zavedení omezujícího parametru výhřevnosti; recyklovatelné odpady je zakázáno skládkovat již nyní, dále je vhodné omezit skládkování energeticky využitelných odpadů; v aktuálním znění novely je záměr prakticky nerealizovatelný, případně jen citelným dopadem na náklady občanů a obcí (novela totiž neřeší jen omezení skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu, ale směsného komunálního odpadu jako celku, tedy i jeho nevyužitelných složek, což je z odborného hlediska zcela iracionální a velmi nákladné; nahrávat to může jen spalovnám odpadů); riziko infringementu ne
  5. Úplné omezení technického zabezpečení skládek (TZS) na strop 20% - z odborného stavebně-technického hlediska prakticky nerealizovatelné – toto opatření povede k zásadnímu riziku sesuvů těles skládek, ke zvýšení rizika úletů odpadů, zvýšení zápachu, celkové nestabilitě těles skládek a dalších souvisejících skutečností; zvýší se náklady občanům i firmám zejména u stavebních a nebezpečných odpadů, hrozí riziko nárůstu nových černých skládek; tak jak je opatření v novele formulováno je jednoznačně environmentálně negativní; na vhodném a racionálním řešení, přitom existuje odborná shoda – toto řešení však novela neobsahuje; riziko infringementu ne


Vyjádření České asociace odpadového hospodářství a vyjádření Sdružení veřejně prospěšných služeb, ale i obcí jsou uvedena níže:


Stanovisko ČAOH.pdf

 

Připomínky Sdružení veřejně prospěšných služeb k projednávanému sněmovnímu tisku č.153, které byly odeslány do Senátu - pripominky-svps-k-snemovnimu-tisku-153-psp-12-08-2014-senat.pdf [ 104.23 kB ]

 

Sdružení obcí je proti neprojednaným změnám odpadové legislativy, další obce se přidávají

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

28. května 2024  |  zdroj: Enviweb

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..