Evropská komise otevírá veřejnou konzultaci k oběhovému hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci k oběhovému hospodářství, a to od 28. 5. 2015 do 20. 8. 2015. V rámci této veřejné konzultace mají být shromážděny názory pro novou ambiciózní strategii oběhového hospodářství, jejímž cílem je transformovat Evropu směrem ke konkurenceschopnějšímu oběhovému hospodářství účinně využívajícímu zdroje.

Tato strategie se tedy nemá týkat jen odpadů, ale řeší celou řadu dalších hospodářských odvětví v souladu s celým životním cyklem výrobků. Navrhovaná opatření se budou týkat např. správného designu výrobku, přes opětovné použití a opravu výrobků, recyklaci a další způsoby nakládání s odpady až po inteligentní využívání surovinových zdrojů. Cílem je zachovat hodnotu materiálů použitých ve výrobcích a zintenzivnit využívání zdrojů.

V odpadovém hospodářství to znamená potvrzení myšlenek co největší míry třídění a dalších úprav odpadů, recyklace, a energetického využití energeticky bohaté části odpadů. Omezit by se naopak mělo nakládání se směsnými a neupravenými odpady. ČAOH se s tímto možným budoucím nastavením ztotožňuje a opakovaně prosazuje větší důraz na tyto myšlenky do nové české odpadové legislativy. Připravovaná národní legislativa zatím není takto nastavena, ale je zřejmé, že i ČR bude muset, po schválení evropského balíčku zavést tyto body do nového odpadového zákona. Komise zároveň chápe, že je nezbytné nastavit cíle tak, aby podpora cesty recyklace a využívání odpadů byla ekonomicky udržitelná ve všech členských státech. Politiku OH není možné stavět na nastavení tohoto sektoru, které využívají nejbohatší členské státy. Na tomto se shodli i ministři životního prostředí na podzimním jednání v minulém roce v Luxemburku.

Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, v této věci uvedl: „Budoucí ekonomický rozvoj Evropy musí být součástí udržitelného rozvoje. Neexistuje žádná jiná alternativa, naše zdroje musíme využívat inteligentněji, naše výrobky navrhovat tak, aby mohly být znovu použity a recyklovány, a musíme stanovit ambiciózní cíle, pokud jde o snižování množství odpadů a recyklaci. Dnes žádáme občany v celé Evropě, aby se vyjádřili k otázce, jak by měla vypadat naše politika, aby v Evropě stimulovala konkurenceschopnost zelené ekonomiky a chránila životní prostředí pro budoucí generace“.

Evropská komise plánuje představit nový balíček k oběhovému hospodářství do konce roku 2015. V návaznosti na přijetí nového balíčku bude nutné promítnout nové cíle do nového zákona o odpadech a související legislativy. V rámci veřejné konzultace jsou vítány příspěvky občanů, veřejných orgánů a dalších organizací, kterým je nyní dána možnost se vyjádřit a odpovědět na otázky týkající se oběhového hospodářství.  

Více zde: http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm

Co se týče přímo oblasti odpadů, byl v loňském roce navržen Evropskou komisí původní balíček opatření, který obsahoval změny některých právních předpisů EU v oblasti odpadů. Mezi navrhovaná opatření patřilo zejména:

  • zajištění recyklace 70 % komunálního odpadu do roku 2030
  • závazný cíl recyklace 80 % obalových odpadů do roku 2030
  • omezení skládkování recyklovatelného odpadu (papír, plasty, sklo, biologicky rozložitelný odpad), nikoli veškerého odpadu, na míru maximálně 25 % do roku 2025
  • vhodné využívání ekonomických nástrojů jako je poplatek za skládkování a poplatek za spalování ve spalovnách (ZEVO)

 

Více zde: http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Tento původní balíček byl Evropskou komisí v únoru 2015 stažen s tím, že Evropská komise zaujme ještě ambicióznější přístup, který bude účinnější v tom, že bude navíc podchycovat fáze životního cyklu výrobků a bude lépe zohledňovat situaci v jednotlivých členských státech.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..