Finální shoda obcí k poplatku! Podpoří poslanci obce a města, nebo budou hlasovat pro jiné zájmy...?

Hlasování odpadových zákonů ve třetím čtení se příblížílo. Na programu je už 8.července. Všechny obecní svazy, včetně SMO ČR, deklarovaly jasnou podporu společnému pozměňovacímu návrhu k nastavení funkční třídící slevy a k akceptovatelné a funkční výši skládkovacího poplatku. Ten, dle obcí a měst, musí být zásadně nižší, než vládou a vládními poslanci navrhovaných "zbytečně přestřelných 1850 Kč" a musí jej doprovázet funkční třídící sleva. Obce a obecní rozpočty si nyní nemohou dovolit chybná nastavení legislativy, na která by zbytečně doplácely.

Všichni poslanci byli na začátku července písemně informováni o shodě obecních svazů (SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR), a to dopisem starosty Karla Ferschmanna. Ten o jednoznačné shodě obecních svazů informoval především pana ministra Brabce, který zákon předkládá. Dále informoval pana premiéra Babiše a jak již bylo zmíněno, také všechny poslance. Z půdy Poslanecké sněmovny se nám podařilo dopis získat.

Přílohou dopisu bylo jak usnesení předsednictva Svazu měst a obcí ČR s jednoznačnou podporou poplatku ve výši maximálně 1450 Kč, tak písemné stanovisko Sdružení místních samospráv ČR i Spolku pro obnovu venkova ČR. Přílohou je i samotný pozměňovací návrh obecních svazů (viz zde - pn-obecních-svazů.pdf [ 601.41 kB, PDF ]).

 

Celý originál textu aktuálního dopisu z Poslanecké sněmovny přinášíme pod tímto odkazem, spolu se všemi přílohami

 

Ke stažení: shoda-obecnich-svazu---nutnost-upravy-navrhu-zakona.pdf [ 4.04 MB, PDF ]

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..