Hlavní informace o ISPOP 2013

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností – ISPOP je v resortu životního prostředí jedním z příspěvků k zavádění tzv. e-Governmentu v České republice. Shromažďuje údaje o vlivu činnosti ekonomických subjektů na životní prostředí. Zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí, provoz zajišťuje CENIA. Prostřednictvím ISPOP se ohlašuje od roku 2010.

Níže jsou uvedeny některé základní informace jak pro nové, tak stávající ohlašovatele přes ISPOP.

 

Registrace

Pokud ještě nejsou uživatelé v ISPOP registrováni, použijíregistrační formulář, který je k dispozici na www.ispop.cz , včetně návodu na jeho vyplnění. Pro odeslání lze využít tlačítka  „Odeslat online“ do ISPOP. Další možností je zaslání registračního formuláře jako přílohy do datové schránky ISPOP  ID: 5eav8r4. Dokument je třeba autorizovat.

 

Autorizace registračního formuláře

 • elektronický podpis přímo ve formuláři
 • nebo zasláním datovou schránkou do datové schránky ISPOP (MŽP) ID 5eav8r4 .
 • nebo zaslání podepsané listinné verze „Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP“ (zasláno uživateli e-mailem) poštou doporučeně na adresu CENIA, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10.

Na základě autorizace jsou vygenerovány přístupové údaje a odeslány na e-mail uvedený žadatelem v registračním formuláři.  

 

Podání hlášení

Je možné až po obdržení přístupových údajů do ISPOP.

 • PDF formuláře pro tvorbu hlášení jsou k dispozici registrovaným uživatelům. Vyplněná hlášení se odesílají:
 • elektronicky pomocí tlačítka „Odeslat on-line do ISPOP“,
 • nebo jako příloha datové zprávy do datové schránky ISPOP (MŽP) ID 5eav8r4 ,
 • Zasílání jakýchkoliv skenovaných hlášení ISPOP nepřijme.

 

Autorizace hlášení

 • elektronický podpis přímo ve formuláři
 • nebo jako příloha datové zprávy do datové schránky ISPOP (MŽP) ID 5eav8r4 .
 • nebo zaslání podepsané listinné verze „Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP“ (zasláno uživateli na e-mail) poštou doporučeně na adresu CENIA, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

 

V roce 2013 budou prostřednictvím ISPOP plnit ohlašovací povinnosti dle zákona:

 • č. 25/2008 Sb.,  o ISPOP a IRZ,
 • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - provozovatelé všech středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší,
 • č. 79/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • č. 254/2001 Sb., o vodách - vyjma příloh 1 - 4 vyhl. č. 431/2001 Sb.,
 • č. 477/2001 Sb., o obalech - vyjma povinných osob, kteří jsou zapojeni do kolektivních systémů sběru obalů (EKO-KOM),
 • č. 185/2001 Sb., o odpadech

 

Pro vybrané ohlašovací povinnosti budou v účtech registrovaných uživatelů nově k dispozici interaktivní PDF formuláře:

 • F_ODP_PROD   Hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • F_ODP_PROD_AV  Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
 • F_ODP_PROD_EL  Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • F_ODP_ZAR  Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
 • F_ODP_SKL Skládky odpadů
 • F_ODP_DO  Dopravce odpadů

 

Prostřednictvím ISPOP se nehlásí: (dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.):

 • příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory)
 • příloha č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb. - potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. Toto potvrzení vydává provozovatel zařízení ke sběru autovraků přímo osobě předávající vozidlo. Potvrzení je třeba přiložit k žádosti o trvalé vyřazení vozidla na příslušný úřad.
 • příloha č. 3 vyhlášky č. 170/2010 Sb. - Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

 

Zdroj Cenia www.cenia.cz; upravil Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..