Hospodářské noviny: Kam vyhodit žárovky či bioodpad? Druhů popelnic přibývá

Snižovat množství odpadu ukládaného na skládky se lidé snaží z různých důvodů, v blízké budoucnosti by se to mělo vyplácet i ekonomicky. Cena za odpad uložený na skládky totiž poroste. Přinášíme několik rad, které se správným a efektivním tříděním pomohou.

 

Zjistěte si informace ve své obci 

Prvním krokem ke správnému třídění odpadu v domácnostech je získání potřebných informací. "Každá domácnost by měla vědět, jaký je systém třídění odpadu v její obci," konstatuje Tomáš Sabovčik, manažer české firmy Smolo, která se zabývá odpadovým hospodářstvím v Moravskoslezském kraji. Města nebo obce zavádějí třídění jednotlivých odpadů postupně, někde se zatím třídí jen základní odpady, jinde mají i kontejnery na bioodpad, elektroodpad či speciální nádoby na textil. "V Hlučíně jsme začali separovat v roce sklo, o tři roky později plasty, od roku 2007 třídíme sklo na barevné a bílé a v tomtéž roce jsme zahájili i separaci papíru. Pilotní projekt svozu bioodpadu jsme testovali v roce 2013 u rodinných domků v části města Darkovičky a od loňska už ho svážíme z celého města," popisuje Soňa Prášková, vedoucí odboru životního prostředí a komunálního hospodářství Městského úřadu Hlučín. Právě příslušné odbory městských a obecních úřadů a obecní weby či noviny jsou místem, kde se mohou občané dozvědět o místním hospodaření s odpadem nejvíce. Sklo, plasty a papír se třídí všude 

V každém městě už jsou vedle popelnic na směsný odpad i speciální nádoby na papír, plasty a sklo. "Nejčastější problém je, kde skladovat roztříděný odpad v domácnosti, než ho vyneseme," říká Dagmar Juchelková, odbornice na získávání energie z odpadu a profesorka z katedry energetiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Řešení vidí v optimalizaci množství a rozmístění třídicích nádob, aby je lidé měli v dosahu domova. Za pravdu jí dávají zkušenosti firmy Marius Pedersen. "Naše firma se snaží přiblížit sběr papíru a plastů k občanům. Nový systém ověřujeme od letošního jara třeba ve spolupráci s městem Hradec Králové, kde si občané mohou požádat o přistavení nádob na biologicky rozložitelný odpad, plasty a papír, zejména v zástavbě rodinných domů a činžovních domů s menším počtem bytů. První výsledky ukazují, že se nám tak daří snižovat zbytkový komunální odpad," popisuje František Šimánek, obchodní náměstek firmy Marius Pedersen, která se věnuje hospodaření s odpadem. 

 

Není papír jako papír 

Do kontejneru na papír patří všechny druhy papíru včetně lepenkových krabic, samozřejmě rozložených, aby nezabíraly místo, dál časopisy, noviny, sešity, obálky i s fóliovými okénky, nevadí papír s kancelářskými sponkami. Do modrých popelnic se naopak nesmí umisťovat zaolejovaný či jakkoliv znečištěný papír ani dětské pleny, které se dávají do směsného odpadu. Použité papírové kapesníky nepatří do kontejneru na papír z hygienických důvodů. Většinou se tam nedávají ani tetrapakové obaly. "Tetrapakové krabice, neboli nápojové kartony, je možno vhazovat do kontejnerů různých barev podle toho, jaký je v obci nastaven systém. Většinou se přidávají k plastům," objasňuje Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství. 

 

I bioodpad je cennou surovinou 

V zástavbě rodinných domů a v menších bytových domech se v posledních letech poměrně živě rozvíjí i třídění bioodpadů. "Každá domácnost produkuje 30 až 40 procent biologicky rozložitelného odpadu. Ten patří do hnědých sběrných nádob. Jejich počet v obcích roste, a to nejen proto, že od minulého roku obce dostaly zákonnou povinnost zajistit možnost odděleného shromažďování bioodpadů," konstatuje Havelka. "Hodně se zapomíná, že do hnědých nádob se odkládá nejen odpad ze zahrad, ale také kuchyňský odpad vyjma živočišných produktů," upozorňuje Šimánek z Marius Pedersen. 

"Situace v třídění bioodpadů se v Česku v posledních letech viditelně zlepšila. Stále je ale vidět rozdíl mezi paneláky a rodinnými domy. Na sídlištích je větší anonymita, takže kvalita třídění je tam nižší. Trendy jsou však jasně pozitivní, množství i kvalita vytříděných odpadů se zlepšují," míní Havelka z České asociace odpadového hospodářství. U rodinných domů se dobře uplatní i kompostéry. Jde o speciální nádoby, ve kterých se uložený bioodpad mění na kompost využitelný na zahrádkách. Lze do nich dávat tentýž odpad jako do hnědých popelnic. Některé části Prahy, Mělník, Hlučín, Syrovice a mnoho dalších měst nabízely kompostéry domácnostem zdarma či za dotovanou cenu, ale lze je i běžně koupit. 

 

Pozor na chyby v třídění 

Častou chybou bývá, že lidé mezi sklo vyhazují porcelán a keramiku. "Ty se nedají znovu tavit, a nemůžeme je tedy recyklovat se sklem. Podobné je to i s rozbitými zrcadly, vrstva kovu na zadní straně způsobuje problémy při tavbě odpadního skla," upozorňuje Sabovčik z firmy Smolo. Dalším omylem je, že tříděný odpad musí být dokonale umytý. "Důležité je, aby v obalových odpadech nebyly zbytky jídla, olejů, mastnoty či jiného obsahu," dodává. 

Ve směsném odpadu by neměl končit polystyren, ten patří mezi využitelné plasty. Do směsných kontejnerů ani k nim nepatří také velkoobjemový odpad, stavební suť či nebezpečný odpad. Velkoobjemový odpad a ty druhy odpadu, s nimiž si lidé nevědí rady, mohou odvézt do sběrného dvora. Příkladem jsou staré baterie, drobné elektrospotřebiče či žárovky, které je možné odevzdat zdarma i v obchodech, kde se prodávají. A v některých městech už se začínají objevovat červené kontejnery na elektroodpad. "Na vesnicích, kde nemají sběrný dvůr, má obec povinnost dvakrát ročně zajistit pro občany možnost odevzdat nebezpečné odpady na vybrané místo," zdůrazňuje Havelka z asociace odpadového hospodářství. 

 

Oleje se do kanalizace nevylévají 

Zvláštní kapitolou jsou použité oleje. Mnoho lidí je leje do výlevek nebo záchodů, odkud se dostávají do kanalizace. Tam se z nich tvoří tukové kry. "Kry ucpávají kanalizaci. Po delší době se rozkládají, přičemž vznikají i mastné kyseliny. Ty způsobují zvýšenou korozi stěn kanálů. Pokud se oleje dostanou až k čerpadlům, zanáší je, nebo dokonce ucpávají, ničí čistírny odpadních vod," vysvětluje Eva Krieblová z Vodovodů a kanalizací Hlučín. Použité oleje, například fritovací, je nejlepší nalít do plastových lahví a ty čas od času odevzdat ve sběrném dvoře. 

 

Největší chybou je netřídit vůbec 

"Často dostávám otázku, proč by měli lidé třídit odpad, který nakonec stejně není čistý a pak se vše sváží jedním vozem. To však není pravda, i když výjimky se vždy objeví. Systém nakládání s tříděným odpadem má Česká republika dobře zvládnutý. Problémem zatím je, že cena surovin získaných z odpadů je mnohdy vysoká. Třídění musíme postupně zařadit do celého systému od předcházení vzniku odpadu přes jeho minimalizaci, recyklaci, termické využívání až po konečné skládkování nevyužitelných zbytků," uvádí profesorka Juchelková. Stále je ale vidět rozdíl mezi paneláky a rodinnými domy. Na sídlištích je větší anonymita, takže kvalita třídění je tam nižší. 

 

Zdroj: Hospodářské noviny

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..