Informace z konference Analytika odpadů II

ČAOH se ve dnech 27. a 28.11.2012 zúčastnila konference pořádané společností Ekomonitor s názvem Analytika odpadů II

 

Jak sám název napovídá, jednalo se o druhý ročník této odborné akce. Na programu byly připraveny informace z následujících oblastí - 1. Odpadové hospodářství - obecné informace, 2. Problémy spojené s analytikou odpadů, 3. Analytický přístup k hodnocení stabilizátů, monolitů, 4. Problematika odpadů s obsahem nanočástic, 5. Mobilní analytika odpadů, 6. Prezentace firem.

Širší odpadářskou veřejnost mohou jistě zajímat zejména zde sdělené informace ze strany pracovníků odboru odpadů MŽP. Ti zde přehledným způsobem shrnuli a komentovali probíhající legislativní práce jak na ekoauditové novele zákona o odpadech (omezení administrativy, zrušení některých povinností, zavedení povinnosti elektronické evidence přepravy nebezpečných odpadů), tak základní body a myšlenky věcného záměru budoucího nového zákona o odpadech a připravovaného Plánu odpadového hospodářství ČR. Prezentace MŽP k oběma bodům jsou k dispozici zde: 

ekoauditova-novela-zakona-o-odpadech.pdf

vecny-zamer-noveho-zakona-o-odpadech---poh.pdf

Další zajímavou problematikou, která byla na této odborné a kvalitní konferenci prezentována, byla oblast normování a charakterizace odpadů. Prezentaci k této agendě je možné prohlédnout zde:

normy-pro-charakterizaci-odpadu.pdf

 

Konference svým druhým ročníkem a velmi zajímavým obsazením ze strany odborné veřejnosti, stejně jako svou kvalitní organizací ukázala, že je sice novým, ale platným prvkem na poli odborných odpadářských akcí. 

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..