Konec skládek? Odpad půjde do tepláren. Pomůže to i v krizi, říká technolog

Komunální odpady, včetně těch směsných, je třeba zpracovávat a třídit na využitelné složky. Obce a města mají ze zákona dosahovat vysokých cílů třídění. Bez třídění by prakticky nebylo možné dosáhnout ani zákonných cílů k recyklaci komunálních odpadů, které jsou platné pro všechny státy Evropské unie. Po procesech třídění na třídících linkách vždy zbývá část odpadu, který není pro recyklaci využitelný. Ten umí odborné firmy zpracovat na palivo z odpadu, tzv. TAP. TAP může být velmi vhodným a regionálním zdrojem energie a tepla pro městké teplárny v regionech.

Společnost OZO Ostrava, člen České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), se touto cestou vydala a své nerecyklovatelné zbytky po třídění komunálních odpadů na třídících linkách bude po jejich zpracování na kvalitní palivo (TAP) dodávat např. do tepláren společnosti Veolia. Technický náměstek společnosti OZO Ostrava, Ing. Petr Bielan, tuto formu zpracování a využití odpadů komentuje pro iDnes v aktuálním článku, který naleznete pod tímto odkazem - Konec skládek? Odpad půjde do tepláren. Pomůže to i v krizi, říká technolog

Česká asociace odpadového hospodářství dlouhodobě tuto možnost vnímá jako jednu z efektivních cest, jak dosáhnout legislatvních cílů pro komunální odpady a obecně cílů oběhového hospodářství. Výkonný ředitel ČAOH, Ing. Petr Havelka, toto téma prezentoval v odborném tisku např. zde - Energetické využití odpadů – jaké jsou aktuální aspekty k úvahám? a rovněž na odborných konferencích např. zde - Paliva z odpadů jsou budoucností energetického využití nerecyklovatelných materiálů.

Aktuálně se k dané problematice souhrnně vyjádřil na svém profilu na síti LinkedIn například také pan Ing. Miroslav Jakuš ze společnosti Inisoft, citujeme: "TAP nebo-li Tuhá Alternativní Paliva jsou jednou z cest, jak zvládnout nastavené evropské cíle v odpadovém hospodářství v oblasti třídění odpadů. Jejich výroba bude tématem i pro původce odpadů, jako jsou obce a města. OSTRAVSKO a jeho odpadová společnost OZO!!! společně se společností Veolia nám ukazují možnou cestu, a to že se dá začít dotříděním směsných komunálních odpadů z černých popelnic (SKO) před uložením na skládku a využitím takto získaného materiálu pro výrobu TAP. Jak kolega Bielan uvedl na poslední konferenci Enviromanagement 2022 https://nmc.sk/enviro2022 , pokud není vůle budovat spalovny, které mohou spalovat odpady napřímo, pak je cestou výroba TAP. Zároveň dodává, že pokud ale není odbyt TAP v energetice zajištěn, nejsou dotřídění SKO a výroba TAP ekonomicky výhodné. Proto dalším důležitým krokem je, aby si teplárny, cementárny a další výrobci tepelné energie uzpůsobili nebo doplnili své kotle tak, aby uměly TAP využít. Pro města a obce je tedy cesta budovat dotřiďovací linky na svůj SKO, vyrábět z něj TAP a také i budovat teplárny na TAP, například s plazmovými reaktory. A jestli ještě nezačaly, začít by měly s pomocí dotaci SFŽP v této energeticko-kritické době pokud možno hned."

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..