Konference Komunální odpad po roce 2030

Dne 15.9.2020 se v Praze uskuteční další konference na téma odpadového hospodářství, konkrétně zaměřená na nakládání s komunálními odpady. Akce nese jméno - Komunální odpad po roce 2030. Na konferenci vystoupí jak zástupci MŽP, obcí, měst, tak odborníci na odpadové hospodářství z profesních svazů i jednotlivých firem. Konferenci pořádá společnost BID Services.

Zde je program konference Komunální odpad po roce 2030

Po stručném úvodním příspěvku MŽP konference dále přejde do zajímavé panelové diskuze k aktuálním otázkám odpadového hospodářství. Nové zákony už jsou prakticky schválené, nyní jde o to, zda tato nová legislativa zajistí cíle, ke kterým se ČR zavázala a které plynou z platných směrnic.

 

Několik aktuálních dotazů pro panelovou diskuzi

  1. Jsme jako ČR připraveni ke splnění závazných evropských cílů? Měřeny mají být v letech 2025, 2030 a 2035. Připravují se zde s novým zákonem potřebné technologie pro dosažení stanovených cílů?
  2. Má stát základní strategii, ze které by obce a firmy věděly kolik odpadů má být na jaké způsoby nakládání přesunuto, aby byly za ČR splněny závazné cíle?
  3. Jak chce MŽP dosáhnout splnění cíle Akčního plánu EU k oběhovému hospodářství, který říká, že do roku 2030 by měla ČR redukovat množství vznikajícího SKO/zbytkového odpadu na polovinu současné produkce?
  4. Prostřednictvím jakých dat (MŽP nebo ČSÚ) hodlá ČR vykazovat plnění evropských cílů směrem do EU, např. do Eurostatu? A podle jakých dat by se měli řídit investoři v OH při svých úvahách?
  5. Je nepochybné, že s ohledem na nové evropské směrnice (z roku 2018) musí být aktualizován stávající POH ČR, který je už z roku 2014. Kdy bude vydán nový POH ČR?
  6. Jak chce stát přimět investory, aby připravovali investice do kapacit recyklace komunálních odpadů? Zatím se většinově připravují investice do energetického využití, navíc do energetického využití směsných odpadů, jejichž produkce se má podle EU zásadně redukovat. Investiční dotace k potřebnému navýšení recyklace nepomáhají, to ukázaly dosavadní zkušenosti. Klíčovým aspektem je míra odbytu výstupů z recyklace.
  7. Co udělá stát pro systémové navýšení odbytu po produktech recyklace? Cena druhotných surovin je dlouhodobě velmi nízká a jsou jich přebytky. Obce jsou spolu s firmami schopny vytřídit velké množství druhotných surovin, ale je zde trvající problém jejich nedostatečného odbytu. Chybí zde podpora recyklace.
  8. Kam by podle přítomných diskutujících měly být směřovány materiálově nevyužitelné, často vysokovýhřevné, zbytky z dotřídění druhotných surovin?
  9. Zatím nejsou nikomu známé vyhlášky k odpadovým zákonům. MŽP stále říká, že nová legislativa má být účinná od 1.1.2021. Jeví se přítomným diskutujícím jako adekvátní, aby obce, města, firmy a další dotčené subjekty měly tak krátký čas na přípravu nových procesů dle nové legislativy, pokud stále nevíme podstatné věci a nastavení z vyhlášek? Kdy budou vyhlášky dle MŽP ve Sbírce? Nebylo by férové posunout účinnost nových zákonů např. o rok?

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

28. května 2024  |  zdroj: Enviweb

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..