Kovohutě Příbram a Recyklace Ekovuk získaly certifikáty WEEELABEX

Člen České asociace odpadového hospodářství, společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., a její dceřiná firma RECYKLACE EKOVUK, a.s. jako první v ČR získaly certifikáty WEEELABEX potvrzující postupy správného nakládání s OEEZ v Evropě.

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., ekologicky recyklující ve své divizi Elektroodpad odpady elektrických a elektronických zařízení (OEEZ; anglicky WEEE), a její dceřiná firma RECYKLACE EKOVUK, a.s., zpracovávající svítidla a světelné zdroje a další odpady s obsahem rtuti, slavnostně obdržely v úterý 28. března 2023 certifikáty WEEELABEX od ředitele této evropské organizace sídlící v ČR pana Petra Novotného. WEEELABEX je akreditovaná nezisková právnická osoba oprávněná vydávat certifikáty potvrzující postupy správného nakládání s OEEZ v Evropě.

Kovohutě a Ekovuk prošly ve druhé polovině roku 2022 náročným auditem, který prověřuje soulad zpracování elektroodpadů dle normy CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice). Kovohutě po úspěšném dokončení získávají osvědčení WEEELABEX pro zpracování směsných elektrozařízení dříve, než je červnový zákonný termín. Ekovuk se v komoditě světelných zdrojů stal první firmou v České republice, která tímto certifikačním procesem, posuzujícím technickou stránku ekologického zpracování, úspěšně prošla.

obrazek3 

Uprostřed ředitel WEEELABEXu Petr Novotný, vpravo generální ředitel a místopředseda představenstva Kovohutí Příbram Jan Moudrý a vlevo předseda představenstva Recyklace Ekovuk a současně ředitel kovohuťských divizí Drahé kovy a Elektroodpad Petr Janda

Certifikáty WEEELABEX – Kovohutě Příbram a Recyklace Ekovuk:

obrazek1 obrazek2 

 

Zdroj: Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..